EBOKElektroniczne Biuro Obsługi Klienta

  • dostęp do sald i opłat
  • dostęp do dokumentów
  • kontrola nad fakturami
  • płatności on-line
  • załatwienie spraw
  • podawanie stanu licznika