Likwidacja kasy

Likwidacja kasy Od 1 czerwca 2023 r. likwidacji ulega kasa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Wszelkie płatności (za wodę i ścieki czy faktury usługowe) należy dokonywać na nr konta podanego na fakturze.
Więcej >

Szczęśliwa trzynastka

Szczęśliwa trzynastka W partnerstwie z firmą SEGRO Poland Sp. z o.o. ogłosiliśmy II edycję konkursu na najlepsze hasło zachęcające do picia gliwickiej wody. Tym razem rozszerzyliśmy krąg uczestników o szkoły ponadpodstawowe. Z dumą prezentujemy hasła konkursowe, dzięki którym w szkołach pojawią się kolejne zdroje wodne. Hasła konkursowe: 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 Hasło: Nie produkujemy plastikowych śmieci, bo z kranu życiodajny płyn dobrej jakości leci. Ugasi pragnienie i minerałów doda, […]
Więcej >

Awaria oczyszczalni została usunięta

Awaria oczyszczalni usunięta. W dniu 18.05.2023 r. przywrócono normalną pracę osadnika, który uległ awarii. Rurociąg osadowy został udrożniony. Zbiornik jest obecnie napełniany. Do Kłodnicy odprowadzana jest obecnie wyłącznie w pełni oczyszczona woda.
Więcej >

II edycja Konkursu „Gliwicka z głębin w mojej szkole”

Więcej >