O nas

STANOWISKO: SPECJALISTA DS. ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: chemia, biotechnologia)
• Doświadczenie powyżej 10 lat w laboratorium akredytowanym zajmującym się oznaczaniem próbek środowiskowych analizami klasycznymi i instrumentalnymi
• Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenie jako audytor wewnętrzny wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
• Znajomość normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań PCA
• Znajomość zasad i narzędzi statystycznych mających zastosowanie w walidacji/weryfikacji metod badawczych oraz programie potwierdzania ważności wyników
• Znajomość aktów prawnych w obszarze badań środowiskowych
• Umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne
• Umiejętność planowania, organizacji pracy i zarządzania czasem
• Umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego

Przedsiębiorstwo oferuje:

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Gwarancję rozwoju zawodowego
• Możliwość długofalowej współpracy w oparciu o umowę o pracę

Wymagane dokumenty:

• CV
• List motywacyjny
• Dokument poświadczający wykształcenie i uprawnienia
• Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Zakres obowiązków na w/w stanowisku obejmuje:

• Wykonywanie badań metodami klasycznymi oraz instrumentalnymi, wdrażanie nowych metod badawczych, walidacja / weryfikacja metod, potwierdzenie ważności wyników z badań, nadzór nad biegłością wykonywanych analiz
• Nadzór nad przestrzeganiem  oraz przestrzeganie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz systemu zarządzania obowiązującego w laboratorium PWiK sp. z o. o.
• Nadzór nad wykonywanymi badaniami pod kątem jakościowym, autoryzacja wyników, generowanie raportów analitycznych
• Przygotowanie nowych metod badawczych w obszarze badań fizykochemicznych do akredytacji i audytu PCA zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
• Szkolenie zespołu z metod badawczych
• Wykonywanie codziennych analiz laboratoryjnych
• Opracowywanie oraz wdrażanie ciągłych ulepszeń poszczególnych procesów
• Nadzór nad wyposażeniem (kalibracja, sprawdzenie i konserwacja sprzętu laboratoryjnego)

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną która opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i jest niezbędną do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Do przygotowania dokumentów mogą okazać się przydatne informacje zawarte w krótkim poradniku jak aplikować.

STANOWISKO: PRÓBKOBIORCA

Wymagania:

• Wykształcenie preferowane średnie techniczne
• Doświadczenie min. 2 lata w laboratorium akredytowanym zajmującym się oznaczaniem próbek środowiskowych
• Znajomość normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań PCA
• Znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office
• Znajomość aktów prawnych w obszarze badań środowiskowych
• Umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne
• Umiejętność planowania, organizacji pracy i zarządzania czasem
• Umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego

Przedsiębiorstwo oferuje:

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Gwarancję rozwoju zawodowego
• Możliwość długofalowej współpracy w oparciu o umowę o pracę

Wymagane dokumenty:

• CV
• List motywacyjny
• Dokument poświadczający wykształcenie i uprawnienia
• Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Zakres obowiązków na w/w stanowisku obejmuje:

• Pobieranie próbek środowiskowych (woda, woda do spożycia, ścieki, osady ściekowe) w tym potwierdzenie ważności wyników z badań
• Nadzór nad wyposażeniem w obszarze pobierania próbek (kalibracja, sprawdzenie i konserwacja sprzętu laboratoryjnego)

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną która opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i jest niezbędną do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Do przygotowania dokumentów mogą okazać się przydatne informacje zawarte w krótkim poradniku jak aplikować.

STANOWISKO: MŁODSZY ELEKTROMONTER LUB ELEKTROMONTER

Wymagania:

• wykształcenie zawodowe, kierunkowe, umożliwiające nabycie uprawnień SEP (dot. stanowiska młodszy elektromonter)
• uprawnienia SEP G1/E do 20 kV (dot. stanowiska elektromonter)
• zdolność do wykonywania pracy fizycznej,
• umiejętność pracy w zespole
• wiedza techniczna z zakresu elektryki
• prawo jazdy kat. B
• zdolność do pracy w systemie trzyzmianowym (układ czterobrygadowy)

Przedsiębiorstwo oferuje:

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Gwarancję rozwoju zawodowego
• Możliwość długofalowej współpracy w oparciu o umowę o pracę

Wymagane dokumenty:

• CV.
• List motywacyjny.
• Dokument poświadczający wykształcenie i uprawnienia.
• Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Zakres obowiązków na w/w stanowisku obejmuje:

• utrzymanie ruchu elektrycznego oczyszczalni we współpracy z obsługą technologiczną

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną która opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i jest niezbędną do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Do przygotowania dokumentów mogą okazać się przydatne informacje zawarte w krótkim poradniku jak aplikować.

STANOWISKO: MŁODSZY OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LUB OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wymagania:

• wykształcenie zawodowe
• zdolność do wykonywania pracy fizycznej
• umiejętność pracy w zespole
• uprawnienia E2, E3 (w przypadku aplikacji na stanowisko operatora oczyszczalni ścieków)
• zdolność do pracy w systemie trzyzmianowym (układ czterobrygadowy)
• mile widziane prawo jazdy kat. B,
• mile widziana wiedza techniczna z zakresu mechaniki

Przedsiębiorstwo oferuje:

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Gwarancję rozwoju zawodowego
• Możliwość długofalowej współpracy w oparciu o umowę o pracę

Wymagane dokumenty:

• CV.
• List motywacyjny.
• Dokument poświadczający wykształcenie i uprawnienia.
• Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Zakres obowiązków na w/w stanowisku obejmuje:

• bieżąca obsługa urządzeń mechanicznych pracujących na oczyszczalni

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną która opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i jest niezbędną do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Do przygotowania dokumentów mogą okazać się przydatne informacje zawarte w krótkim poradniku jak aplikować.

STANOWISKO: SPECJALISTA DS. OPROGRAMOWANIA

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe kierunkowe
• Znajomość narzędzi bazodanowych
• Znajomość języków zapytań baz danych MSSQL, Postrgres
• Praktyczna znajomość tematyki konfiguracji serwerów web IIS,Apache
• Mile widziana znajomość tematyki web-service
• Mile widziana znajomość języka PHP, jScript

Przedsiębiorstwo oferuje:

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Gwarancję rozwoju zawodowego
• Możliwość długofalowej współpracy w oparciu o umowę o pracę

Wymagane dokumenty:

• CV,
• List motywacyjny,
• Dokument poświadczający wykształcenie i uprawnienia,
• Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Zakres obowiązków na w/w stanowisku obejmuje:

• Wsparcie użytkowników w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w PWIK
• Rozwój oprogramowania
• Prace związane z konfiguracją stacji roboczych
• Współpraca z działami merytorycznymi
• Prowadzenie ewidencji pomocniczych

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną która opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i jest niezbędną do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Do przygotowania dokumentów mogą okazać się przydatne informacje zawarte w krótkim poradniku jak aplikować.