STANOWISKO: PRACOWNIK GOSPODARCZY

Wymagania:

• Sumienność
• Zaangażowanie
• Dokładność
• Dobry stan zdrowia – zdolność do pracy na wysokości do 3 m.

Przedsiębiorstwo oferuje:

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w wymiarze 3/4 etatu.
• Praca od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
Pakiet świadczeń socjalnych:
Dodatkowa opieka medyczna
Grupowe Ubezpieczenie na Życie
Pakiet sportowy Multisport

Wymagane dokumenty:

• CV.

Zakres obowiązków na w/w stanowisku obejmuje:

• Utrzymywanie porządku i czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych.
• Czyszczenie elementów wyposażenia obiektu.
• Mycie okien.
• Bieżące uzupełnianie materiałów i środków czystości.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, która opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i jest niezbędną do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Tryb składania dokumentów:

CV  wraz z innymi wymaganymi dokumentami określonymi w ofercie pracy, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: bok@pwik.gliwice.pl lub pocztą tradycyjną na adres Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice. Dokumenty można również składać do skrzynki podawczej pod w/w adresem.

Składane dokumenty rekrutacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach w procesie rekrutacji moich danych osobowych podanych w złożonym przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych”.

STANOWISKO: MŁODSZY SPECJALISTA DS. TERENOWO-TECHNICZNYCH

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe techniczne kierunek inżynieria środowiska.
• Mile widziane doświadczenie związane z kierunkiem studiów.
• Mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci kanalizacyjnej.

Przedsiębiorstwo oferuje:

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
• Możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w wybranych szkoleniach.
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Pakiet świadczeń socjalnych:
Dodatkowa opieka medyczna
Grupowe Ubezpieczenie na Życie
Pakiet sportowy Multisport

Wymagane dokumenty:

• CV.
• Dokument poświadczający wykształcenie i uprawnienia.
• Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Zakres obowiązków na w/w stanowisku obejmuje:

• Wydawanie warunków i uzgodnień na odprowadzenie wód deszczowych.
• Przygotowywanie uzgodnień branżowych i warunków technicznych w zakresie kolizji.
• Wizje w terenie w zakresie wydanych warunków oraz uzgodnień.
• Opiniowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, która opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i jest niezbędną do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Tryb składania dokumentów:

CV  wraz z innymi wymaganymi dokumentami określonymi w ofercie pracy, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: bok@pwik.gliwice.pl lub pocztą tradycyjną na adres Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice. Dokumenty można również składać do skrzynki podawczej pod w/w adresem.

Składane dokumenty rekrutacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach w procesie rekrutacji moich danych osobowych podanych w złożonym przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych”.

STANOWISKO: SPECJALISTA DS. INWESTYCJI

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe techniczne kierunek inżynieria środowiska lub budownictwo.
• Mile widziana wiedza w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
• Doświadczenie w zakresie umiejętności graficznej analizy map oraz dokumentacji technicznych.

Przedsiębiorstwo oferuje:

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
• Możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w wybranych szkoleniach.
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
• Pakiet świadczeń socjalnych:
Dodatkowa opieka medyczna
Grupowe Ubezpieczenie na Życie
Pakiet sportowy Multisport

Wymagane dokumenty:

• CV.
• Dokument poświadczający wykształcenie i uprawnienia.
• Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Zakres obowiązków na w/w stanowisku obejmuje:

• Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w uwzględnieniem wymagań dotyczących dofinansowania ze środków zewnętrznych.
• Przygotowanie zadań w zakresie powiązania z zielono niebieską infrastrukturą.
• Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych wraz z załącznikami.
• Przygotowanie wytycznych do zlecenia Studium Wykonalności,
• Realizacja zadań inwestycyjnych po otrzymaniu dofinasowania.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, która opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i jest niezbędną do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Tryb składania dokumentów:

CV  wraz z innymi wymaganymi dokumentami określonymi w ofercie pracy, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: bok@pwik.gliwice.pl lub pocztą tradycyjną na adres Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice. Dokumenty można również składać do skrzynki podawczej pod w/w adresem.

Składane dokumenty rekrutacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach w procesie rekrutacji moich danych osobowych podanych w złożonym przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych”.

STANOWISKO: MŁODSZY OPERATOR STACJI UZDATNIANIA WODY

Wymagania:

• Sumienność
• Zaangażowanie
• Dokładność
• Dobry stan zdrowia – zdolność do pracy na wysokości do 3 m.

Przedsiębiorstwo oferuje:

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
• Możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w wybranych szkoleniach.
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Pakiet świadczeń socjalnych:
Dodatkowa opieka medyczna
Grupowe Ubezpieczenie na Życie
Pakiet sportowy Multisport

Wymagane dokumenty:

• CV.

Zakres obowiązków na w/w stanowisku obejmuje:

• Utrzymywanie porządku i czystości pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych.
• Czyszczenie elementów wyposażenia obiektu.
• Mycie okien.
• Bieżące uzupełnianie materiałów i środków czystości.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, która opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i jest niezbędną do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Tryb składania dokumentów:

CV  wraz z innymi wymaganymi dokumentami określonymi w ofercie pracy, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: bok@pwik.gliwice.pl lub pocztą tradycyjną na adres Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice. Dokumenty można również składać do skrzynki podawczej pod w/w adresem.

Składane dokumenty rekrutacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach w procesie rekrutacji moich danych osobowych podanych w złożonym przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych”.