O nas

INSPEKTOR DS. GIS

Wymagania:

Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie minimum średnie
• Biegła obsługa komputera i oprogramowania biurowego
• Prawo jazdy kat. B
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Umiejętność pracy zespołowej
• Wyobraźnia przestrzenna

Mile widziane:
• Studia kierunkowe na jednym z kierunków (geomatyka, geodezja, informatyka, wod.-kan.)
• Znajomość oprogramowania GIS (QGIS lub ArcGIS)
• Certyfikat ECDL GIS
• Znajomość zagadnień z branży wod.-kan.
• Znajomość języka zapytań SQL
• Znajomość bazy danych Postgresql

Przedsiębiorstwo oferuje:

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w wybranych szkoleniach
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Pakiet świadczeń socjalnych:
Dodatkowa opieka medyczna
Grupowe Ubezpieczenie na Życie
Pakiet sportowy Multisport

Wymagane dokumenty:

• CV
• Dokument poświadczający wykształcenie i uprawnienia
• Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Zakres obowiązków na w/w stanowisku obejmuje:

• Weryfikacja i wprowadzanie danych na zasoby mapowe
• Współpraca z pozostałymi działami przedsiębiorstwa w zakresie pozyskania danych
• Czynne uczestnictwo w pracach polowych związanych z pomiarami w terenie za pomocą urządzenia GPS
• Przygotowywanie wydruków map cyfrowych
• Analiza danych

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną która opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i jest niezbędną do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Do przygotowania dokumentów mogą okazać się przydatne informacje zawarte w krótkim poradniku jak aplikować.

STANOWISKO: SPECJALISTA DS. OPROGRAMOWANIA

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe kierunkowe
• Znajomość narzędzi bazodanowych
• Znajomość języków zapytań baz danych MSSQL, Postrgres
• Praktyczna znajomość tematyki konfiguracji serwerów web IIS, Apache

Przedsiębiorstwo oferuje:

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w wybranych szkoleniach
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Pakiet świadczeń socjalnych:
Dodatkowa opieka medyczna
Grupowe Ubezpieczenie na Życie
Pakiet sportowy Multisport

Wymagane dokumenty:

• CV
• Dokument poświadczający wykształcenie i uprawnienia
• Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Zakres obowiązków na w/w stanowisku obejmuje:

• Wsparcie użytkowników w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w PWIK
• Rozwój oprogramowania
• Prace związane z konfiguracją stacji roboczych
• Współpraca z działami merytorycznymi
• Prowadzenie ewidencji pomocniczych

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną która opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i jest niezbędną do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Do przygotowania dokumentów mogą okazać się przydatne informacje zawarte w krótkim poradniku jak aplikować.

STANOWISKO: SPECJALISTA DS. ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: chemia, biotechnologia)
• Doświadczenie powyżej 10 lat w laboratorium akredytowanym zajmującym się oznaczaniem próbek środowiskowych analizami klasycznymi i instrumentalnymi
• Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenie jako audytor wewnętrzny wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
• Znajomość normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymagań PCA
• Znajomość zasad i narzędzi statystycznych mających zastosowanie w walidacji/weryfikacji metod badawczych oraz programie potwierdzania ważności wyników
• Znajomość aktów prawnych w obszarze badań środowiskowych
• Umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne
• Umiejętność planowania, organizacji pracy i zarządzania czasem
• Umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego

Przedsiębiorstwo oferuje:

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w wybranych szkoleniach
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Pakiet świadczeń socjalnych:
Dodatkowa opieka medyczna
Grupowe Ubezpieczenie na Życie
Pakiet sportowy Multisport

Wymagane dokumenty:

• CV
• List motywacyjny
• Dokument poświadczający wykształcenie i uprawnienia
• Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Zakres obowiązków na w/w stanowisku obejmuje:

• Wykonywanie badań metodami klasycznymi oraz instrumentalnymi, wdrażanie nowych metod badawczych, walidacja / weryfikacja metod, potwierdzenie ważności wyników z badań, nadzór nad biegłością wykonywanych analiz
• Nadzór nad przestrzeganiem  oraz przestrzeganie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz systemu zarządzania obowiązującego w laboratorium PWiK sp. z o. o.
• Nadzór nad wykonywanymi badaniami pod kątem jakościowym, autoryzacja wyników, generowanie raportów analitycznych
• Przygotowanie nowych metod badawczych w obszarze badań fizykochemicznych do akredytacji i audytu PCA zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
• Szkolenie zespołu z metod badawczych
• Wykonywanie codziennych analiz laboratoryjnych
• Opracowywanie oraz wdrażanie ciągłych ulepszeń poszczególnych procesów
• Nadzór nad wyposażeniem (kalibracja, sprawdzenie i konserwacja sprzętu laboratoryjnego)

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną która opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i jest niezbędną do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Do przygotowania dokumentów mogą okazać się przydatne informacje zawarte w krótkim poradniku jak aplikować.

MŁODSZY AUTOMATYK

Wymagania:

• Wykształcenie min. średnie kierunkowe
• Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne SEP-G1/E do 1kV,Prawo jazdy kategorii B
• Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje mile widziane

Przedsiębiorstwo oferuje:

Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w wybranych szkoleniach
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Pakiet świadczeń socjalnych:
Dodatkowa opieka medyczna
Grupowe Ubezpieczenie na Życie
Pakiet sportowy Multisport

Wymagane dokumenty:

• CV
• List motywacyjny
• Dokument poświadczający wykształcenie
• Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 

Zakres obowiązków na w/w stanowisku obejmuje:

• Bieżącą eksploatację, i utrzymanie ciągłości ruchu pompowni wody i  ścieków oraz komór pomiarowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
• Obsługę serwisową pomp do wody i ścieków
• Remonty, konserwacje i naprawy – armatury i agregatów prądotwórczych
• Konserwację, przeglądy i usuwanie awarii urządzeń pomiarowych, sterowniczych,  elektronicznych, elektrycznych, systemu monitorującego w obiektach pompowni  wody, pompowni ścieków i komór pomiarowych
• Utrzymanie porządku i czystości w obiektach  oraz na terenie do nich przyległych
• Obsługa  monitoringu obiektów – kontrola nad prawidłową pracą pompowni
• Obsługa serwisowa urządzeń do produkcji wody w woreczkach oraz jej przygotowanie
• Obsługa monitoringu wizyjnego obiektów oraz serwis i przeglądy urządzeń
• Wykonywanie układów sterowania pracą pompowni, komór i punktów pomiarowych
• Prowadzenie samochodu służbowego do 3,5 t

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną która opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i jest niezbędną do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Do przygotowania dokumentów mogą okazać się przydatne informacje zawarte w krótkim poradniku jak aplikować.