Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice
NIP 631-010-26-08
REGON 271062577
www.pwik.gliwice.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 428 44 44
bok@pwik.gliwice.pl

Godziny obsługi klientów:
Poniedziałek-Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-17.00
Piątek 7.00-13.00

Zawieranie umów
tel. 32 428 44 47
tel. 32 428 44 48

Sprawdzanie płatności i zaległości
tel. 32 428 45 11

Dział Sprzedaży i Systemów Pomiarowych

  • odczyt licznika i wystawianie faktur

Klienci indywidualni
tel. 32 428 44 41
tel. 32 428 44 42
tel. 32 232 21 21
bok@pwik.gliwice.pl

Klienci instytucjonalni
tel. 32 428 44 37
tel. 32 428 44 38

  • odbiór / wymiana podlicznika, wodomierza

tel. 32 428 44 45
tel. 32 428 44 43

Dział Techniczny | uzgodnienia techniczne
tel. 32 428 45 04 – sprawy techniczne
tel. 32 428 45 02 – sprawy terenowo-prawne
tel. 32 428 45 14 – sprawy projektowe

Godziny obsługi klientów :
Poniedziałek 8.00-11.00
Wtorek 12.00-15.00
Środa 12.00-15.00
Czwartek 14.00-17.00
Piątek 8.00-11.00

Dział Inwestycji i Remontów | Inspektorzy Nadzoru
tel. 32 428 44 70
tel. 32 428 44 97

Awarie, problemy z ciśnieniem wody,
wywóz nieczystości
tel. 32 231 49 82

Laboratorium
ul. Edisona 16
tel. 32 428 44 15
tel. 32 428 44 17
labwody@pwik.gliwice.pl

Czynne: poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Zlecenia na badania mikrobiologiczne przyjmowane są: poniedziałek-środa w godzinach 7:00-14:00 (po wcześniejszym ustaleniu zakresu badań).
Zlecenia na badania dla przydomowych oczyszczalni przyjmowane są: środa-piątek w godzinach 7:00-14:00.

Stacja Uzdatniania Wody
ul. Kanałowa 5
tel. 32 234 24 04
suw@pwik.gliwice.pl

Centralna Oczyszczalnia Ścieków
ul. Edisona 16
44-100 Gliwice
tel. 32 428 44 05
tel. 32 428 44 07
tel. 32 428 44 08
cos@pwik.gliwice.pl

Dział Ochrony Środowiska
tel. 32 428 45 03

Muzeum Techniki Sanitarnej
ul. Edisona 16
44-100 Gliwice
tel. 32 428 44 05
tel. 32 428 44 07
cos@pwik.gliwice.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
iod@pwik.gliwice.pl

Kontakt dla mediów:
media@pwik.gliwice.pl