Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice
NIP 631-010-26-08
REGON 271062577
www.pwik.gliwice.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 338 71 71
fax. 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Zawieranie umów
tel. 32 338 71 77
tel. 32 338 71 88

Sprawdzanie płatności i zaległości
tel. 32 338 71 11

Awarie, problemy z ciśnieniem wody,
wywóz nieczystości

tel. 32 338 71 50
tel. 32 338 71 49

Dział Sprzedaży i Systemów Pomiarowych

  • odczyt licznika i wystawianie faktur

Klienci indywidualni
tel. 32 338 71 12
tel. 32 232 21 21
tel. 32 428 44 41

Klienci instytucjonalni
tel. 32 338 71 10
tel. 32 338 71 14

  • odbiór / wymiana podlicznika, wodomierza

tel. 32 338  71  70
tel. 32 428 44 43

Dział Techniczny | uzgodnienia techniczne
tel. 32 428 45 04 – sprawy techniczne
tel. 32 428 45 02 – sprawy terenowo-prawne
tel. 32 338 71 86 – sprawy projektowe

Dział Inwestycji i Remontów | Inspektorzy Nadzoru
tel. 32 428 44 70
tel. 32 428 44 97

 

Laboratorium
ul. Edisona 16
tel. 32 428 44 15
tel. 32 428 44 17
labwody@pwik.gliwice.pl

Stacja Uzdatniania Wody
ul. Kanałowa 5
tel. 32 234 24 04
suw@pwik.gliwice.pl

Centralna Oczyszczalnia Ścieków
ul. Edisona 16
44-100 Gliwice
tel. 32 428 44 05
tel. 32 428 44 07
tel. 32 428 44 08
cos@pwik.gliwice.pl

Dział Ochrony Środowiska
tel. 32 428 45 03

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iod@pwik.gliwice.pl

Muzeum Techniki Sanitarnej
ul. Edisona 16
44-100 Gliwice
tel. 32 428 44 05
tel. 32 428 44 07
cos@pwik.gliwice.pl

Dział Strategii Medialnych i PR
tel. 32 428 44 72
kom. 695 451 147

Biuro Zarządu
tel. 32 428 44 65
tel. 32 232 25 12
fax. 32 232 10 16
biuro@pwik.gliwice.pl