Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice
tel. 32 428 44 44

NIP 631-010-26-08
REGON 271062577
www.pwik.gliwice.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 428 44 44
bok@pwik.gliwice.pl

Godziny obsługi klientów:
Poniedziałek-Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-17.00
Piątek 7.00-13.00

Zawieranie umów
tel. 32 428 44 47
tel. 32 428 44 48

Sprawdzanie płatności i zaległości
tel. 32 428 45 11

Dział Obsługi Klienta i sprzedaży 

  • odczyt licznika i wystawianie faktur

Klienci indywidualni
tel. 32 428 44 41
tel. 32 428 44 42
tel. 32 232 21 21
bok@pwik.gliwice.pl

Klienci instytucjonalni
tel. 32 428 44 37
tel. 32 428 44 38

  • odbiór / wymiana podlicznika, wodomierza

tel. 32 428 44 45
tel. 32 428 44 43

Dział Rozwoju Sieci
Wodociągowo-Kanalizacyjnych

tel. 32 428 45 04 – sprawy techniczne
tel. 32 428 45 02 – sprawy terenowo-prawne
tel. 32 428 45 14 – sprawy projektowe

Godziny obsługi klientów:
Poniedziałek 8.00-11.00
Wtorek 12.00-15.00
Środa 12.00-15.00
Czwartek 14.00-17.00
Piątek 8.00-11.00

Dział Inwestycji i Nadzoru
Inspektorzy Nadzoru
tel. 32 428 44 70
tel. 32 428 44 97

Specjalista ds. Ochrony Środowiska
tel. 32 428 45 03

Dział Gospodarowania Wodami
tel. 32 428 45 77

Godziny obsługi klientów :
Poniedziałek 8.00-11.00
Wtorek 12.00-15.00
Środa 12.00-15.00
Czwartek 14.00-17.00
Piątek 8.00-11.00

Awarie, problemy z ciśnieniem wody,
wywóz nieczystości
tel. 32 231 49 82

Laboratorium
ul. Edisona 16
tel. 32 428 44 15
tel. 32 428 44 17
labwody@pwik.gliwice.pl

Czynne: poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Zlecenia na badania mikrobiologiczne przyjmowane są: poniedziałek-środa w godzinach 7.00-14.00 (po wcześniejszym ustaleniu zakresu badań).
Zlecenia na badania dla przydomowych oczyszczalni przyjmowane są: środa-piątek w godzinach 7.00-14.00

Stacja Uzdatniania Wody
ul. Kanałowa 5
tel. 32 234 24 04
suw@pwik.gliwice.pl

Centralna Oczyszczalnia Ścieków
ul. Edisona 16
44-100 Gliwice
tel. 32 428 44 05
tel. 32 428 44 07
tel. 32 428 44 08
biurocos@pwik.gliwice.pl

Muzeum Techniki Sanitarnej
ul. Edisona 16
44-100 Gliwice
tel. 32 428 44 05
tel. 32 428 44 07
muzeum@pwik.gliwice.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
iod@pwik.gliwice.pl

Kontakt dla mediów:
media@pwik.gliwice.pl