Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla odbiorców usług świadczonych
przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice, Rudziniec obowiązująca w terminie 25.05.2020r. – 24.05.2021r.

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa taryfowacena za 1m3 dostarczanej wody
cena netto PLN
cena za 1m3 dostarczanej wody
cena brutto PLN
W 1
Gospodarstwa domowe

4,855,24
W 2
Cele farmaceutyczno-spożywcze
Produkcji napojów lub art. spożywczych

4,905,29
W 3
Pozostali odbiorcy usług

4,935,32

Tabela zawierająca cenę netto i brutto za dostarczenie jednego metra sześciennego wody

TARYFA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

cena za 1m3 odprowadzanych ścieków
cena netto PLN
cena za 1m3 odprowadzanych ścieków
cena brutto PLN
Pozostali odbiorcy usług6,867,41


Tabela zawierająca cenę netto i brutto za odprowadzanie jednego metra sześciennego ścieków