Strefa Klienta

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla odbiorców usług świadczonych
przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice, Rudziniec obowiązujące od 11.01.2024 do 10.01.2027 r.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24c ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 27a ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 27a  ust. 2 w związku z art. 24j ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j.  Dz. U. z 2023 r., poz. 537), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Rybnickiej 47 z dnia 14 lipca 2022 r., prowadzącego działalność na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice w sprawie o skrócenie okresu obowiązywania taryfy zatwierdzającej decyzją z dnia 16 września 2021 r. znak GL.RZT.70.22.2021 oraz zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice oraz zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Rudziniec na okres 3 lat, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
1. Orzekł o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzonej na okres 3 lat, decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 września 2021 r. znak GL.RZT.70.22.2021.
2. Zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice oraz zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Rudziniec na okres 3 lat.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Tabela cen i stawek

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Taryfy dla zbiorowego z zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice, Rudziniec.