Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla odbiorców usług świadczonych
przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice, Rudziniec obowiązująca w terminie 25.05.2020r. – 24.05.2021r.

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa taryfowacena za 1m3 dostarczanej wody
cena netto PLN
cena za 1m3 dostarczanej wody
cena brutto PLN
W 1
Gospodarstwa domowe

4,855,24
W 2
Cele farmaceutyczno-spożywcze
Produkcji napojów lub art. spożywczych

4,905,29
W 3
Pozostali odbiorcy usług

4,935,32

Tabela zawierająca cenę netto i brutto za dostarczenie jednego metra sześciennego wody

TARYFA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

cena za 1m3 odprowadzanych ścieków
cena netto PLN
cena za 1m3 odprowadzanych ścieków
cena brutto PLN
K 1
Gospodarstwa domowe


6,86


7,41

K 2
Pozostali odbiorcy usług

6,86

7,41

Tabela zawierająca cenę netto i brutto za odprowadzanie jednego metra sześciennego ścieków