Informacje o Zamówieniach publicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej