Jako Spółka inwestujemy cześć swoich zasobów, swoją wiedzę i umiejętności w działania przynoszące wymierne korzyści społeczne, co wpisane jest w naszą misję – służba mieszkańcom oraz wspieranie rozwoju regionu. W tym obszarze poza podstawową działalnością, włączamy się ważne społecznie projekty infrastrukturalne.

Projekty współfinansowane z Unii Europejskiej

15 lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach  realizowało kompleksową strategię wypełniania dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych między obywatelami Unii Europejskiej. Jednym z największych zadań inwestycyjnych dotowanych z funduszy unijnych i realizowanych w mieście była modernizacja gospodarki ściekowej na którą składały się budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Łączna wartość inwestycji wyniosła około 328 mln PLN przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej o wartości 164 mln PLN.

II etapy 

328 mln PLN całkowita wartość projektów
164 mln PLN wartość dofinansowania środków UE

 

244 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej
11 zmodernizowanych obiektów
7 pojazdów specjalistycznych

 

Rewitalizacja miejskiej willi przy ul. Rybnickiej 27

Projekt obejmował przebudowę  budynku miejskiej willi z lat 20. XX wieku. Obiekt nie był wpisany do rejestru zabytków województwa. Mając jednak na uwadze jego wartość zabytkową i historyczną, prace remontowo-konserwatorskie prowadzono tak, aby uszanować oryginalne elementy przy jednoczesnym przystosowaniu willi do nowej funkcji — publicznej. W całości budynku zastosowano kolor biały by uwypuklić jego oryginalną bryłę, jednocześnie nadając jej nowoczesny charakter. Otoczenie budynku, także zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zachować charakter parku. Na parkingu zachowano istniejące drzewa i zastosowano organiczne formy. Prace modernizacyjne zostały zakończone w 2015 r.

Projekt otrzymał II nagrodę w konkursie Eurobuild Awards w Architekturze 2016 w kategorii Rewitalizacja.

Budowa hali widowiskowo-sportowej „Arena Gliwice”

Przez okres czterech lat Spółka pełniła funkcję Menedżera Projektu budowy hali widowiskowo-sportowej „Arena Gliwice”. Powstały obiekt to jedna z większych inwestycji budowlanych tego typu w Polsce, zapewniający najwyższy standard użytkowania zgodny z międzynarodowymi wytycznymi i normami, o ciekawych rozwiązaniach konstrukcyjnych i architektonicznych. Zaprojektowany w nowoczesny sposób, tworzy wielofunkcyjny kompleks widowiskowo-sportowy z centrum wspinaczkowym o randze olimpijskiej. W Arenie Głównej znajdują się miejsca dla ponad 17 000 tys. widzów, pojemność Małej Areny to ponad 3000 miejsc. Kubatura budynku oraz otoczenie zostało wkomponowane w sąsiadującą przestrzeń parkową i tereny sportowo-rekreacyjne, położone w niewielkiej odległości od centrum miasta. Położenie w pobliżu autostrad A1, A4 oraz Drogową Trasą Średnicową wpływa na szybkie i dogodne połączenia drogowe, w tym z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Katowicach-Pyrzowicach. Arena Gliwice to nie tylko atrakcyjny obiekt architektoniczny, to kontynuacja tradycji sportowych miejsca historycznie ważnego dla miasta — stadionu, którego początki sięgają 1925 roku. Budowa i wyposażenie ogromnego obiektu kosztowały ponad 400 mln PLN.

Za efektywną koordynację budowy Hali widowiskowo-sportowej „Arena Gliwice” Spółka została nagrodzona w konkursie „Śląskie Budowanie 2017”.