Pyskowice Czechowice Taciszów Kleszczów Rzeczyce Stare Łabędy Stare Gliwice Brzezinka Kozłów Ostropa Wójtowa Wieś Bojków Trynek Sikornik Wilcze Gardło Łabędy Przyszówka ObrońcówPokoju Żerniki Zatorze Szobiszowice WojskaPolskiego Politechnika Śródmieście Sośnica Ligota Zabrska Kopernik

Punkty pobierania próbek wody dla dzielnicy:

Wynik analiz wody za miesiąc:

{{ monthName }} {{ year }}

Badana cecha

Jednostka

Norma/Procedura badawcza

Wynik

Niepewność pomiaru*

Najwyższa Dopuszczalna Wartość*

{{ result.analyte }}

{{ result.unit }}

{{ result.document }}

{{ result.result }}

{{ result.uncertainty }}

{{ result.requirement }}

* LEGENDA

Najwyższa Dopuszczalna Wartość – wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017; poz. 2294).
Niepewność pomiaru – parametr charakteryzujący rozrzut wartości wyniku pomiaru (wynik ± niepewność pomiaru)
Znak „ < „ – wynik badania poniżej granicy oznaczalności metody analitycznej.
b.n.z.  – wartość akceptowalna bez nieprawidłowych zmian wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017; poz. 2294).
Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
– 200 jtk /1 ml w kranie Konsumenta.