Wyłączenia wody i awarie

Dokładamy wszelkich starań, aby zachować ciągłość dostaw wody. Czasami może wystąpić przerwa w jej dostawie. Tu możesz sprawdzić przyczynę lub skontaktować się z nami.

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

Nasi dyspozytorzy oraz służby techniczne pracują 24/h

Jeśli chcesz zgłosić awarię:

994

Kontakt z dyspozytorem dyżurującym:

32 231 49 82

Kontaktuj się w sytuacji:

• Braku lub niskiego ciśnienia wody
• Zmętnienia, zmiany parametrów wody
• Awarii przyłączy i sieci wodociągowych – wycieki
• Uszkodzenia wodomierza głównego – wycieki, naruszenie plomby
• Awarii przyłączy i sieci kanalizacyjnych – zatory kanalizacyjne
• Zapadnięć przy studzienkach kanalizacyjnych i deszczowych
• Zgłoszenia wywozu szamba