Jak uruchomić e-fakturę?

Aby otrzymywać e-faktury wystarczy wypełnić oświadczenie i dostarczyć je do naszej Spółki.

Oświadczenie i podpisaną zgodę możesz przekazać w następujący sposób:

> drogą elektroniczną skan lub zdjęcie prawidłowo wypełnionego świadczenia na adres email: bok@pwik.gliwice.pl
> drogą pocztową na adres:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
> składając oświadczenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez dostępną całodobowo skrzynkę podawczą Spółki, znajdującą się przy wejściu głównym, pod adresem ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice.

Kiedy usługa jest aktywna?

Po aktywacji usługi Twoją najbliższą fakturę wystawimy już w formie elektronicznej.

WAŻNE!  Aktywując e-fakturę, nie będziesz otrzymywać faktury w formie papierowej.

Czy możliwe jest powiadomienie o wystawionej e-fakturze?

Jeśli udzielisz zgody, wyślemy powiadomienie sms lub poinformujemy Cię mailowo o wystawionej fakturze. W wiadomości znajdziesz także kwotę oraz informację o terminie zapłaty.

W jaki sposób opłacić e-fakturę?

E-fakturę możesz opłacić w dogodny sposób, poprzez:

> zgodę na obciążenie rachunku bankowego

> płatności online – jeśli posiadasz konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta

> przelew bankowy realizowany poprzez indywidualne lub firmowe konto bankowe

Czym jest e-faktura?

E-faktura to elektroniczny dokument zawierający takie same dane jak jej papierowy odpowiednik. Tworzone przez nas dokumenty są w pełni akceptowane przez urzędy skarbowe oraz spełniają wymogi określone przepisami prawa. Faktury są wystawiane przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwiacah w formacie PDF (portable document format), a następnie przesyłane do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, na uzgodniony adres e-mail.

Kto może skorzystać z usługi e-faktury?

Każdy klient Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. Gliwice, który posiada zawartą umowę na dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków.

Zalety korzystania z e-faktury?

> Dostępność – przesyłana bezpośrednio do skrzynki mailowej lub sytemu informatycznego odbiorcy. Raz wystawiona e-faktura jest stale przechowywana w sieci i niezależnie od wszelkich zdarzeń losowych (np. awaria komputera) masz do niej dostęp.

> Terminowość – otrzymujesz zawsze na czas bez obawy o ryzyko niedostarczenia, które występuje przy wysyłce drogą pocztową.

> Bezpieczeństwo – masz pewność, że nie trafi w niepowołane ręce. Bez ryzyka uszkodzenia.

> Oszczędność – wynikająca z możliwości elektronicznego archiwizowania. Takie rozwiązanie jest tańsze i nie wymaga rezerwowania fizycznej przestrzeni. Obsługa dokumentu papierowego angażuje czas i pieniądze.

> Wymiar ekologiczny – ograniczając liczbę papierowych dokumentów, dbasz o środowisko naturalne zmniejszając zużycie surowców naturalnych (drewno, woda) oraz energii potrzebnej do ich produkcji.

> Dodatkowo – korzystanie z usługi jest bezkosztowe.

Zasady wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej (e-faktur) obowiązujące w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.