JESTEŚMY

Spółką prawa handlowego działającą w obszarach dostarczania wody, odbioru i utylizacji ścieków, zarządzania infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice.

DZIAŁAMY

Charakter działalności nieustannie definiuje ważną rolę gospodarczo-społeczną jaką pełnimy w regionie. Świadczymy usługi w sposób ogólnodostępny, niezawodny, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Świadomie budujemy zaufanie interesariuszy i dbamy o bezpieczeństwo przyszłości infrastruktury wod-kan.

REALIZUJEMY

Od 2004 roku nieprzerwanie realizujemy kompleksową strategię wypełniania dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska oraz zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych miedzy obywatelami Unii Europejskiej, co znalazło odzwierciedlenie w strategii rozwoju spółki. Jej główne cele to rozwój infrastruktury, zwiększanie innowacji i wdrażanie nowych technologii, jakość i efektywność obsługi klienta, odpowiedzialność społeczna w zakresie edukacji i ekologii.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pełnimy rolę przedsiębiorstwa użyteczności publicznej dlatego w relacjach z klientami kierujemy się najwyższymi standardami jakości, działając spójnie z misją i przyjętymi wartościami. W codziennej pracy łączymy realizację celów biznesowych z działaniami, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby wszystkich grup naszych interesariuszy: klientów, partnerów biznesowych, pracowników oraz społeczności lokalnych.