Strefa Klienta

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla odbiorców usług świadczonych
przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice, Rudziniec obowiązujące do 30.09.2021 r. 

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ


Grupa taryfowa


cena za 1m3 dostarczanej wody
cena netto PLN


cena za 1m3 dostarczanej wody
cena brutto PLN

W 1
Gospodarstwa domowe

4,85 5,24
W 2
Cele farmaceutyczno-spożywcze
Produkcji napojów lub art. spożywczych

4,905,29
W 3
Pozostali odbiorcy usług

4,935,32
Tabela zawierająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę

TARYFA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


Grupa taryfowa


cena za 1m3 odprowadzanych ścieków
cena netto PLN
cena za 1m3 odprowadzanych ścieków
cena brutto PLN
K 1
Gospodarstwa domowe

6,867,41
K 2
Pozostali odbiorcy usług

6,867,41
Tabela zawierająca taryfę zbiorowego odprowadzania ścieków