ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu
mgr inż. Adam Ciekański 

RADA NADZORCZA

Bogdan Traczyk – Przewodniczący

Maciej Gogulla – Zastępca Przewodniczącego

Krystyna Madejska-Karbownik – Członek

Joanna Ćwikła – Członek

Mariusz Świerczyński – Członek