Stacja Uzdatniania Wody

ul. Kanałowa 5, 44-100 Gliwice-Łabędy
tel. 32 234 24 04
suw@pwik.gliwice.pl

Nowoczesna placówka wyposażona w infrastrukturę technologiczną uzdatniania wody, dzięki którym możliwe jest dostarczanie w obszary zasilania wody pitnej najwyższej jakości.