Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
Rybnicka 47
44-100 Gliwice
tel. +48 338 71 71
fax. 32 232 31 35
pwik@pwik.gliwice.pl

NIP: 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS: 0000027652

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003