Woda dostarczana odbiorcom przez PWiK pochodzi z dwóch głównych źródeł: własnych ujęć wód głębinowych oraz uzdatnionej wody powierzchniowej i podziemnej zakupionej od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach.  Ujęcia wód eksploatowane przez PWiK znajdują się na terenie Gliwic, w tym również Ostropy i Wilczego Gardła oraz gminy Rudziniec. Gliwickie ujęcia triasowe obejmują trzynaście czynnych studni, w tym trzy na terenie Czechowic. Czwartorzędowe ujęcia w Ostropie to cztery kolejne studnie, ujęcia trzeciorzędowe w Wilczym Gardle to dalsze dwie. Wszystkie studnie wyposażone zostały w nowoczesne instalacje do monitorowania parametrów pracy, zdalne sterowanie oraz zabezpieczenia przeciwwłamaniowe.

Woda uzdatniona kierowana do sieci wodociągowej spełnia wszelkie normy określone w Rozporządzeniu Ministra w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Zdrowia, z dnia 7.12.2017 r.

Proces uzdatniania wody SUW Gliwice obejmuje:

• napowietrzanie wody w bezciśnieniowych wysokowydajnych aeratorach
• filtrację I° na filtrach pionowych piętrowych ciśnieniowych odżelaźniających
• ozonowanie
• filtrację II° na filtrach pionowych piętrowych ciśnieniowych odmanganiających
• dezynfekcję promieniami UV
• tłoczenie wody uzdatnionej do sieci za pomocą pompowni sieciowej
• oczyszczanie i zawracanie wód popłucznych

W celu zabezpieczenia wody uzdatnionej przed wtórnym skażeniem istnieje możliwość chlorowania końcowego z dawką max 0,3 g/m³.