Akredytowane Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Laboratorium Wody i Ścieków prowadzi analizy około 120 parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Specjalizuje się w zakresie badania wody, analiz mikrobiologicznych badania ścieków, osadów ściekowych, odpadów, gleb i powietrza.

Decyzja PPIS

Laboratorium działa zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. nr 72/2001) poz. 747). Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach zatwierdził system jakości prowadzonych przez nas badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a wyniki badań pochodzące z laboratorium, w myśl obowiązującego prawa, są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.
Zobacz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gliwicach.