Licznik wody może zamarznąć

Licznik wody może zamarznąć Czy pamiętasz o tym, by zabezpieczyć urządzenia wodociągowe przed zimą? Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości – warto to zrobić, zanim spadnie temperatura. W okresie zimowym właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym. Okres zimowy wymaga od właścicieli nieruchomości prac porządkowych zabezpieczających m.in. przed niskimi temperaturami. Te mają wpływ m.in. na urządzenia wodociągowe, […]
Więcej >

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ułatwia życie

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ułatwia życie Warto odwiedzić stronę internetową www.pwik.gliwice.pl i zobaczyć jakie udogodnienia oferuje sama strona oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (E-BOK), a jest to: szybki i stały dostęp do dokumentów – faktury i umowy stale pod ręką bezpieczeństwo – przechowywanie dokumentów zabezpieczone loginem i hasłem gwarancja terminowości otrzymywania faktury płatności online – poprzez platformę Blue Media składanie wniosków drogą elektroniczną […]
Więcej >

Razem można więcej

Razem można więcej Przedstawiciele trzech gliwickich spółek miejskich: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Opadów, wzięli udział w czwartym Samorządowym Forum Gospodarki Odpadami, które odbyło się w dniach 8-9 września w Gdańsku. W jego trakcie przedstawili wspólne działania na rzecz wspomagania gospodarki obiegu zamkniętego, takie jak system produkcji zeroemisyjnego biogazu z odpadów oraz osadów ściekowych, produkcja ciepła i energii […]
Więcej >

Woda pod kontrolą

Woda pod kontrolą Około 2500 poborów w ramach badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody oraz około 400 poborów w ramach badań fizykochemicznych ścieków wykonało w 2021 roku Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach. Zarówno woda dostarczana do domostw, jak i oczyszczone ścieki odprowadzane do środowiska poddawane są skrupulatnej kontroli. Laboratorium wykonuje badania w następujących dziedzinach: badania chemiczne i pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi, ścieków, osadów ściekowych, badania chemiczne […]
Więcej >