Taryfa usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice, Rudziniec dla odbiorców indywidualnych obowiązująca w terminie 25.05.2020r. – 24.05.2021r.

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW


Cena za 1 m3 dostarczanej wody
4,85 PLN netto5,24 PLN brutto

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
6,86 PLN netto7,41 PLN brutto


Stawka podatku VAT usług dostarczania wody i odbioru ścieków wynosi 8%

Tabela zawierająca cenę jednego metra sześciennego dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków