Likwidacja kasy

Od 1 czerwca 2023 r. likwidacji ulega kasa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Wszelkie płatności (za wodę i ścieki czy faktury usługowe) należy dokonywać na nr konta podanego na fakturze.