Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w PWiK Gliwice

Od 1.01.2023 r. Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego został przeniesiony do PWiK Sp. z o.

WAŻNE!
W sprawach dotyczących kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Gliwice należy kontaktować się z naszym Działem Gospodarowania Wodami – tel. 32 428 45 77

Godziny obsługi klientów :
* poniedziałek 8.00-11.00
* wtorek 12.00-15.00
* środa 12.00-15.00
* czwartek 14.00-17.00
* piątek 8.00-11.00

W celu uzyskania warunków technicznych czy też uzgodnienia dokumentacji projektowych należy złożyć niezależny, odrębny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji / akceptacja trasy projektowej infrastruktury

Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych z terenu inwestycji

Wniosek Wniosek o wykonanie odbioru technicznego robót