Inwestujemy w wodę i energię

Niezwykle ważna jest jakość wody, którą dostarczamy mieszkańcom Gliwic. Ale aby ta, jak najlepsza woda, dotarła do naszych kranów konieczne są nowoczesne i wydajne pompownie wody.

PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach sukcesywnie realizuje inwestycje, które wpływają na poprawę zarówno ciągłości jak i bezpieczeństwa dostawy wody dla Gliwic.

Są to nie tylko inwestycje na sieci wodociągowej. Z uwagi na rozległy obszar miasta oraz istniejącą topografię terenu, aby każdy mieszkaniec miał zagwarantowaną ciągłą dostawę wody, konieczna jest też praca pompowni wody. Prawie wszystkie pompownie wody zlokalizowane są na dużych osiedlach lub w pobliżu obszaru zasilanego.

Główna, największa pompownia, zlokalizowana jest w pobliżu siedziby firmy przy ul. Żwirki i Wigury.
Główna, największa pompownia, zlokalizowana jest w pobliżu siedziby firmy przy ul. Żwirki i Wigury.

Główna, największa pompownia, zlokalizowana jest w pobliżu siedziby firmy przy ul. Żwirki i Wigury. Pompownia ta została wybudowana w 1969 roku. Ma ona za zadanie podwyższanie ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej. Wartość ciśnienia tłoczenia w pompowniach jest uzależniona od chwilowego poboru wody przed odbiorców, sterowana jest sterownikami nadzorowanymi przez system monitoringu. Zbiorniki wody zapasowej, istniejące przy pompowni, napełniane są w nocy w okresie niskiego zapotrzebowania na wodę. Na terenie pompowni funkcjonują 3 zbiorniki, każdy o pojemności 2000 m3, w których gromadzone jest około 3600 m3 wody. 

Dla porównania Pływalnia Kryta Olimpijczyk w Gliwicach, oferuje basen sportowy o wymiarach olimpijskich 50m x 25m i głębokości do 2 metrów, co daje pojemność ok. 2,5 tys. m3 wody, a pojemność zbiornika Dzierżno Małe wynosi 10 mln m3 wody. Zatem niepozornie wyglądająca z zewnątrz pompownia przy Żwirki i Wigury w ciągu doby przepompowuje wodę o objętości basenu olimpijskiego, a ciągu roku napełniłaby 1/10 objętości jeziora Dzierżno Małe (które ma powierzchnię 1,2 km2 i głębokość maksymalną do 25 m).

W ostatnim czasie Spółka przeprowadziła na tej pompowni prace w ramach 2 inwestycji: przebudowę układu technologicznego pompowni i modernizację zbiorników wody pitnej. Koszt inwestycji wykonanych obecnie w pompowni wyniósł łącznie około 2,65 mln zł netto.

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom, polegającym m.in. na piaskowaniu i naprawie konstrukcji betonowej, gruntowaniu żywicą i ułożeniu nowej powłoki membranowej na ścianach wewnętrznych zbiorników wody zapasowej, a także wymianie zestawów pompowych i instalacji wewnątrz pompowni oraz wymianie wodociągów zasilających pompownię i zbiorniki na nowe przewody (bądź ich renowacji metodami bezwykopowymi), radykalnie zmniejszono ryzyko przerw w dostawach wody. 

Pompownia ta zasila zasadniczo dwie dzielnice tj. Trynek oraz Sikornik, ale z tego miejsca zasilany jest również główny nowy wodociąg przebiegający wzdłuż obwodnicy zachodniej pomiędzy ul.  Rybnicką, a ul. Daszyńskiego. Taki stan rzeczy będzie się utrzymywał do czasu zakończenia budowy kolejnego – planowanego do budowy wodociągu, wzdłuż obwodnicy w kierunku ul. Andersa i wykonania połączenia sieci wodociągowych pomiędzy ul. Bojkowską , a Rybnicką.

Drugim ważnym aspektem przeprowadzonej inwestycji na terenie pompowni jest utrzymanie dobrej jakości wody oraz zmniejszenie liczby awarii jak również obniżenie kosztów energii.

Obecnie dzięki zmianom na sieci oraz układzie technologicznym pompowni zestawy pompowe mają możliwość pobierania wody z dowolnego przyłącza zasilającego pompownię lub zbiornika wody oraz tłoczenia wody do dowolnej strefy sieci wodociągowej w obszarze działania pompowni, co znacznie zwiększa niezawodność pracy całego układu. 

Po przeprowadzeniu kilku remontów na sieci wodociągowej, zaplanowanych na najbliższe lata, będzie również możliwe znaczne podniesienie ciśnienia wody w sieciach wodociągowych w obszarach, w których obecnie jest ono niskie.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 48,5 kW, na dachach wybranych budynków pompowni
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 48,5 kW, na dachach wybranych budynków pompowni

Wisienką na torcie tych inwestycji był też, wykonany niezależnie od nich, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,5 kW, na dachach wybranych budynków pompowni, co będzie miało znaczący wpływ na poziom zużycia energii elektrycznej.