Ochrona wodomierzy przed minusowymi temperaturami

O zabezpieczenia urządzeń wodociągowych w należytym stanie, zgodnie z przepisami, muszą zadbać właściciele nieruchomości i administratorzy budynków. Okres zimowy jest szczególny. Wodomierze oraz instalację należy chronić przed minusowymi temperaturami. W wyniku awarii urządzenia może bowiem dojść do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody.

Co można zrobić?
Oto kilka ważnych wskazówek, które pozwolą uniknąć strat w wyniku awarii przyłącza wodociągowego w pomieszczeniach, gdy temperatura powietrza spada poniżej zera.

W domu czy w studzience
Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku, należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz zadbać o ocieplenie pomieszczenia tak, by mroźne powietrze nie przenikało do środka. Sam wodomierz powinno się owinąć materiałem izolującym, np. szmatami, starym kocem, gazetami lub wełną mineralną czy matą izolacyjną. Warto zabezpieczyć odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur, np. przy pomocy styropianu lub osłony z pianki poliuretanowej. Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience, należy sprawdzić szczelność pokrywy, a jeśli nie jest szczelna – uzupełnić ubytki np. pianką montażową. Studzienka powinna zostać uprzątnięta, a zalegająca w niej woda – usunięta.

W ogrodzie
Przed mrozem należy zabezpieczyć także sieć sezonową, np. ogrodową. Trzeba odwodnić instalację i zamknąć dopływ wody. W przeciwnym razie może ona zamarznąć i rozsadzić rury, co wiąże się ze stratami materialnymi i kosztownymi naprawami.

! W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza i związanej z tym konieczności jego wymiany należy skontaktować się:
→ze służbami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. tel. 32 428 44 45 lub 32 44 44 43
→Dyspozytorem pogotowia wodno-kanalizacyjnego, dostępny całą dobę. Numer alarmowy 994 lub  32 231 49 82
→Biurem Obsługi Klienta tel. 32 428 44 44, czynne 7:00-15.00 od poniedziałku do piątku.