Komunikat dotyczący taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028). Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia  01.10.2021 r. na okres 3 lat i obowiązuje na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice oraz Rudziniec.