Komunikat dotyczący taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Szanowni Państwo,
w związku z trwającym postępowaniem w przedmiocie zatwierdzenia taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 24g, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach uprzejmie informuje, że na terenie Gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Rudziniec i Zbrosławice stosuje się dotychczasową taryfę, która będzie obowiązywała do dnia wejścia w życie nowej. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.