9 maja – Dzień Europy

9 maja – Dzień Europy.

Dzień Europy, obchodzony 9 maja, jest pamiątką deklaracji Roberta Schumana z 1950r., która stała się podstawą do zbudowania zjednoczonej Europy. Pokój, tak niezbędny po dwóch wojnach światowych, stanowił drogę do powstania Wspólnoty Europejskiej.

Schuman w swej deklaracji przekonywał, że tylko zjednoczenie Europy może jej zagwarantować pokój i rozwój. 9 maja Unia Europejska staje się bliższa swoim obywatelom, a obywatele – sobie nawzajem.

Także Polska, 18 lat temu, dołączyła do Wspólnoty. Od tego czasu, w duchu hasła „Europa razem!”,  dzięki współpracy, wymianie doświadczeń, środkom europejskim nasze otoczenie przeszło wielką metamorfozę.  Jednak przystosowanie do europejskiego poziomu ochrony środowiska naturalnego zaczęło się już przed oficjalnym przystąpieniem do Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem była budowa nowoczesnej oczyszczalni dla miasta Gliwice, jako jednego z najważniejszych przedsięwzięć z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Wraz z powstaniem oczyszczalni rozbudowano także system kanalizacji sanitarnej, wykonano  nowe przepompownie ścieków.

 

”Europa – tak naprawdę – zaczyna się w naszych regionach. W naszych miastach, dzielnicach. Dlatego doniosłe znaczenie mają inwestycje takie, jak ta. Pozwala ona Gliwicom jeszcze lepiej wypełniać najlepsze europejskie standardy. Tym większe słowa uznania.”

Prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wrzesień 2010 r.

Za efektywne wykorzystanie dotacji przeznaczonej na projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” Spółka została nagrodzona prestiżowym tytułem „Lidera Eko-Inwestycji”, przyznawanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Gratulacje złożył także od m.in. prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.