Obsługa Klientów – informacje

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, obsługa klientów odbywa się wyłącznie w formie zdalnej.
Ze względów bezpieczeństwa Biuro Obsługi Klienta przy ul. Rybnickiej 47 jest nieczynne do odwołania.

Zapraszamy do kontaktu korespondencyjnego oraz telefonicznego. Korespondencję oraz dokumenty można przekazywać za pośrednictwem skrzynki podawczej zlokalizowanej przy wejściu do budynku na ul. Rybnickiej 47.

Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15.00.

Dział Umów | zawieranie umów

tel. 32 338 71 77 lub tel. 32 338 71 88

Dział Sprzedaży i Systemów Pomiarowych | odczyt licznika i wystawianie faktur
Klienci indywidualni
tel. 32 338 71 12
tel. 32 232 21 21
tel. 32 428 44 41
Klienci instytucjonalni
tel. 32 338 71 10
tel. 32 338 71 14

Dział Windykacji | sprawdzanie płatności i zaległości
tel. 32 338 71 11

Dział Techniczny | uzgodnienia techniczne
tel. 32 428 45 04 – sprawy techniczne
tel. 32 428 45 02 – sprawy terenowo-prawne
tel. 32 338 71 86 – sprawy projektowe

Dział Inwestycji i Remontów | Inspektorzy Nadzoru
tel. 32 428 44 70
tel. 32 428 44 97

Pogotowie wodno-kanalizacyjne
Dyspozytorzy oraz służby techniczne pracują 24/h
Kontakt z dyspozytorem dyżurującym: tel. 32 338 71 50
Zgłoszenie awarii: tel. 994

Informacje o planowanych przerwach w dostawach wody i awariach można otrzymywać poprzez nową usługę – powiadomienia sms o przerwach w dostawach wody – po uprzedniej rejestracji pod adresem: rejestracja.pwik.gliwice.pl

Informujemy, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym klientom, pracownikom i ich rodzinom.