Światowe Dni Wody

22 marca 2021 r. obchodzimy Światowy Dzień Wody.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony w 1992 r. po konferencji w Rio de Janerio, decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 2015 roku roku Światowy Dzień Wody rozpoczął Międzynarodową Dekadę – Woda dla wszystkich. Ideą obchodów Światowego Dnia Wody jest uświadomienie społeczeństwom krajów członkowskich ONZ problemów związanych z brakiem dostępu do wody pitnej oraz wpływu wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy. Głównym założeniem obchodów jest wspieranie osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju NR 6 ONZ – Woda dla wszystkich, co oznacza, że wszyscy na świecie mają prawo do czystej wody pitnej.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku 22 marca. W 2021 roku hasłem przewodnim jest „Docenianie wody”. Jego celem jest podjęcie dyskusji, zwrócenie uwagi na rolę jaką odgrywa woda w życiu każdego człowieka w aspekcie środowiskowym, ekonomicznym, społecznym czy  kulturowym.

W dobie epidemii koronawirusa hasło nabiera szczególnego znaczenia. Brak dostępu do wody pitnej należy uznać za istniejące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Brak możliwości umycia rąk podczas pandemii to problem wielu społeczności na świecie. Dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi i uświadamianie wszystkim, jak niezastąpiona jest woda w naszym życiu i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą utrata jej zasobów. Specjaliści zachęcają do bardziej wydajnego i racjonalnego korzystania z wody, co w znacznym stopniu może ograniczyć jej niedobór, przeciwdziałać powodziom, suszom czy zanieczyszczeniom. Nie możemy już dłużej pozwolić sobie na bezczynność, bo każdy z nas ma tu do odegrania ważną rolę.

Światowy Dzień Wody to również okazja, żeby spojrzeć na działalności gliwickich wodociągów  w realizacji tej idei. Każdego dnia podejmowane są starania, aby zapewnić mieszkańcom ciągły dostęp do najwyższej jakości wody pitnej.

A jaka jest gliwicka woda? – dobra w smaku, krystalicznie czysta, obfitująca w minerały. Wydobywana z głębi ziemi z wodonośnych złóż gliwickiego triasu, źródeł izolowanych geologicznie od zanieczyszczeń zewnętrznych. Klasyfikowana jako śrdniomineralizowana, potocznie określana jako woda twarda, obfituje w wapń i magnez – pierwiastki, których pozbawiona jest woda miękka. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii podczas produkcji i dystrybucji, gliwicka woda w kranie jest przede wszystkim bezpieczna. Świadczą o tym wyniki kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Laboratorium Wody PWiK. Woda wtłaczana do Gliwickiego Systemu Wodociągowego spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także Dyrektywy Unii Europejskiej.

Ze względu na panujące obostrzenia oraz wytyczne sanitarne, w tym roku obchody Światowego Dnia Wody przenosimy do przestrzeni wirtualnej. Zapraszamy do naszego profilu na Facebooku, gdzie dzielimy się cennymi informacjami oraz zdjęciami gliwickiej wody, przesłanymi w ramach konkursu fotograficznego #WODAGLIWICE.