Ochrona wodomierzy przed minusowymi temperaturami

O zabezpieczenia urządzeń wodociągowych w należytym stanie, zgodnie z przepisami, muszą zadbać właściciele nieruchomości i administratorzy budynków. Okres zimowy jest szczególny. Wodomierze oraz instalację należy chronić przed minusowymi temperaturami.

Co można zrobić?

Oto kilka ważnych wskazówek, które pozwolą uniknąć strat materialnych powstałych w wyniku awarii zamarznięcia przyłącza wodociągowego w pomieszczeniach. Gdy temperatura powietrza spada poniżej zera należy:
• zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi,
• ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu za pomocą izolacji typu: wełna mineralna, styropian, otulina z poliuretanu,
• podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny,
• temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym nie powinna być niższa niż +4°C.
• w przypadku posiadania systemów nawadniania zieleni, należy zwrócić uwagę na odwodnienie instalacji oraz zachowanie sprawności elementów typu zraszacze, złączki itp.

Niesprawność urządzeń może doprowadzić do niekontrolowanego wycieku wody, strat materialnych oraz znacznych kosztów za dostarczoną wodę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza przez mróz i związanej z tym konieczności jego wymiany należy skontaktować się:
→ze służbami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. tel. 32 338 71 70 lub 32 338 71 65.
→Dyspozytorem pogotowia wodno-kanalizacyjnego, dostępny całą dobę. Numer alarmowy 994 lub  32 338 71 50.
→Biurem Obsługi Klienta tel. 32 338 71 71, czynne 7:00-15.00 od poniedziałku do piątku.