Uważaj co wrzucasz

O tym, jak ważna na co dzień jest sprawnie funkcjonująca kanalizacja sanitarna w mieście, nie trzeba nikogo przekonywać. Niestety zdarzają się sytuacje, w których nieodpowiednie korzystanie z niej powoduje awarie i zatory.

Kanalizacja sanitarna w Gliwicach to ponad 680 km złożonego układu rurociągów. Pozwala on w bezpieczny sposób odprowadzić ścieki i nieczystości z naszych domów do oczyszczalni. Skomplikowany i kosztowny proces oczyszczania ścieków chroni środowisko przed zanieczyszczeniami i skażeniem. Ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej mają sami użytkownicy. Do znacznej liczby zatorów i usterek dochodzi bowiem w wyniku wrzucania do toalet odpadów, które nie powinny się tam znaleźć. Niewłaściwie korzystanie z instalacji i urządzeń kanalizacyjnych powoduje awarie, zatory i niszczenie rur. Odpady, które znajdą się w toalecie, mogą doprowadzić do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu, a nawet ulicy. Tego typu awarie powodują duże straty materialne oraz wiążą się z niedogodnościami dla mieszkańców i środowiska naturalnego. 

Na szczycie czarnej listy znajdują się odpady związane z higieną – ręczniki papierowe, chusteczki nawilżane, pieluchy jednorazowe, waciki kosmetyczne, środki higieny osobistej. Ich przeznaczenie mogłoby wskazywać, że należy wrzucić je do toalety i spłukać wodą. Jednak materiały, z jakich są wykonane, nie są aż tak podatne na działanie wody i nie rozpuszczają się tak łatwo, jak chociażby papier toaletowy. Wrzucenie ich do toalety grozi zatkaniem rur i uniemożliwieniem swobodnego przepływu ścieków.

W czasie pandemii szczególnie uciążliwe stały się  gumowe i foliowe rękawiczki, maseczki i inne rzeczy ochronne. Płynąc poprzez sieć kanalizacyjną, zbierają wokół siebie zwartą masę złożoną z innych nieczystości, stając się powodem zatorów. Podobnie wygląda to w przypadku patyczków kosmetycznych, służących np. do higieny uszu.

Do listy odpadów należy dopisać również lekarstwa. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni i mogą spowodować skażenie wody.

W systemie kanalizacji niepożądane się także odpady kuchenne – resztki jedzenia, oleje, tłuszcze. Zalegając w rurach, sprzyjają pojawianiu się i rozmnażaniu gryzoni. Z kolei oleje oraz tłuszcze ze względu na swoją gęstość potrafią tężeć, zmniejszając tym sposobem ich średnicę i przepustowość. Wpływa to negatywnie na ryzyko powstawania zatorów oraz wymusza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

Do toalet nie należy również wlewać substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, substancji żrących i toksycznych oraz materiałów budowlanych takich jak – zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.

Zakaz wyrzucania do sieci kanalizacyjnej dotyczy również odpadów i ścieków z hodowli zwierząt.

Stosowanie się do powyższych zaleceń z całą pewnością pozwoli uniknąć kłopotliwych i brzydko pachnących awarii oraz pomoże zadbać o środowisko.