Dbamy o wspólne bezpieczeństwo

Szanowni Państwo, Klienci PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Od wielu lat jako Spółka pracujemy w służbie mieszkańcom Gliwic, Pyskowic oraz gmin Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice. Jako jedna ze służb miejskich, wykonujemy zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Naszą powinnością jest realizacja potrzeb mieszkańców przejawiająca się codzienną pracą w obszarach ważnych dla sprawnego działania i bezpieczeństwa miasta.

W dobie trudnej sytuacji z jaką spotyka się każdy z nas, pragniemy zapewnić Państwa o zachowaniu ciągłości pracy. Pozostajemy w pełnej gotowości w naszej służbie, jednocześnie podejmując starania, by w miarę możliwości nasze zaangażowanie było dla Was i Waszych rodzin jak najbardziej pomocne i efektywne.

Pracownicy Akredytowanego Laboratorium Wody PWiK Sp. z o.o. nieprzerwanie wykonują badania związane z zabezpieczeniem, nadzorując jakość wody dostarczanej do sieci wodociągowej. Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana w dzielnicy Łabędy pracuje nad ciągłością produkcją i dostawą wody do sieci wodociągowych. Warto przypomnieć, że PWiK Sp. z o. o. w obecnej sytuacji stosuje najskuteczniejsze metody prewencyjnego zabezpieczenia jakości wody. Proces ten przebiega przy użyciu technologii ozonowania, naświetlania promieniami UV oraz chlorowania. Woda produkowana przez PWiK Sp. z o. o. wytwarzana jest w procesie zamkniętym bez kontaktu z człowiekiem. W pełni prowadzony jest monitoring infrastruktury technicznej sieci zarówno wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. W trosce o pracowników, do niezbędnego minimum ograniczone zostały planowe prace remontowe, jednak na bieżąco służby techniczne pracują nad usuwaniem awarii. Jesteśmy z Państwem w stałym kontakcie, przekazując informacje o planowanych przerwach w dostawach wody i awariach poprzez stronę internetową oraz naszą nową usługę powiadamiania sms o przerwach w dostawach wody dostępną po uprzedniej rejestracji pod adresem: rejestracja.pwik.gliwice.pl. Wszelkie sprawy i informacje możecie uzyskać Państwo kontaktując się z pracownikami Biura Obsługi Klienta, do czego serdecznie zachęcamy.

Wspólnie zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.