Parametry wodyTabele z parametrami
http://pwik.gliwice.pl//tabele-z-parametrami.html

Parametry wody

Legenda
  • NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie,
  • NDWW - Najwyższa Dopuszczalna Wartość Wskaźnika wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia Dz. U. 2015, poz. 1989 
  • B - oznaczenie nie objęte zakresem Akredytacji AB 814    
  • jtk - jednostki tworzące kolonie 
w górę