Taryfa usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice, Rudziniec dla odbiorców instytucjonalnych obowiązująca w terminie 25.05.2020r. – 24.05.2021r.

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę


Cena PLN netto
za 1 m3 dostarczanej wody

Cena PLN brutto
za 1 m3 dostarczanej wody

Cele farmaceutyczno-spożywcze
Produkcji napojów lub art. spożywczych


4,90


5,29

Pozostali odbiorcy usług

4,93

5,32Tabela zawierająca cenę netto i brutto za odprowadzanie jednego metra sześciennego ścieków

Taryfa zbiorowego odprowadzania ścieków


Cena PLN netto
za 1 m3 odprowadzanych ścieków

Cena PLN brutto
za 1 m3 odprowadzanych ścieków

Pozostali odbiorcy usług

6,86

7,41Stawka podatku VAT usług dostarczania wody i odbioru ścieków wynosi 8%

Tabela zawierająca cenę jednego metra sześciennego dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków