Biuro Obsługi KlientaNajczęściej zadawane pytania
http://pwik.gliwice.pl//najczesciej-zadawane-pytania/1/wszystkie.html

Biuro Obsługi Klienta

Szczegółowe cenniki obejmujące aktualne ceny, jak również ich podstawę prawną, znajdziecie Państwo na podstronie zawierającej cenniki.

  1. Pierwszym krokiem jest przedłożenie w PWIK Sp. z o. o. wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci. Wniosek taki otrzymacie Państwo w Biurze Obsługi Klienta lub możecie go pobrać z naszej strony. Dla osób prawnych wniosek o wydanie warunków technicznych jest następujący.
  2. Na podstawie otrzymanych od nas warunków trzeba zlecić opracowanie projektu przyłącza.
  3. Kolejnym krokiem jest uzgodnienie w PWiK Sp. z o. o. opracowanego projektu, tu również trzeba posłużyć się odpowiednim wnioskiem, który także znajduje się na naszej stronie.
  4. Następnie należy zlecić PWiK Sp. z o. o. wykonanie wcinki do wodociągu oraz nadzór nad wykonaniem przyłącza i odbiór techniczny, na podstawie wniosku.
  5. Na tym etapie można już bezpiecznie wykonać przyłącze.
  6. Po wykonaniu przyłącza konieczne jest dokonanie jego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i spisanie protokołu odbioru.
  7. Ostatnim krokiem jest zawarcie z PWiK Sp. z o .o. umowy na dostarczanie wody, aby to zrobić należy przedłożyć wniosek o zawarcie umowy oraz oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości. 

Aby zamontować taki wodomierz i wykorzystać wodę do podlewania ogrodu, należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż podlicznika.
Następnie należy przygotować instalację wokółwodomierzową, zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych i zlecić odbiór podlicznika.

Urządzenie to stanowi Państwa własność. Podlicznik będzie naliczał ilość wody zużytej do podlewania ogrodu. Wartość ta zostanie odjęta od stanu wodomierza głównego w celu nienaliczania opłaty za odprowadzane ścieki. Zgodnie z wymogami prawa podlicznik podlega obowiązkowej legalizacji przez jego właściciela co pięć lat w odpowiednim punkcie legalizacynym. Wodomierz, który nie będzie posiadał ważnych cech legalizacyjnych, nie będzie honorowany w rozliczeniach.

Wszelkie usługi, jakie nasz zakład świadczy dla mieszkańców zostały szczegółowo ujęte w cenniku.
Wystarczy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta dotyczący interesującej Państwa usługi. Następnie dokument ten jest przekazywany do odpowiedniego działu, który taką usługę wykonuje.

Jeśli PWiK Sp. z o. o. planuje prace obejmujące konserwację sieci, informacja taka jest odpowiednio wcześniej podawana na stronie internetowej. Jeśli natomiast mamy do czynienia z awarią, bieżące informacje można uzyskać kontaktując się z dyspozytorem lub Biurem Obsługi Klienta.

 

Jeśli do tej pory rozliczaliście się Państwo za wodę wspólnie z innym jej użytkownikiem, a obecnie chcielibyście rozliczać się z ilości wody, jaką Państwo zużyliście, należy w PWiK Sp. z o .o. złożyć wniosek o określenie warunków technicznych zamontowania wodomierza głównego (rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej).

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu własności oraz rysunek rozdziału instalacji wodociągowej. Po otrzymaniu informacji na temat warunków technicznych możecie Państwo przygotować instalację zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zlecić odbiór podejścia pod wodomierz, składając w Biurze Obsługi Klienta takie zlecenie.

Teraz pracownicy PWiK Sp. z o .o. mogą zamontować wodomierz, który pozwoli Państwu na indywidualne rozliczenia.

 

Część z montowanych przez PWiK Sp. z o .o. wodomierzy posiada opcję odczytu radiowego, dzięki czemu nasi pracownicy nie muszą wchodzić do mieszkań, by sprawdzić ich stan. W przypadku wodomierzy tradycyjnych, jeśli w trakcie przeprowadzania odczytu nasz pracownik nie zastał Państwa w domach, pozostawi on odpowiednią informację wraz z prośbą o kontakt.

Warunki takie ważne są przez trzy lata, po tym czasie konieczne jest ich prolongowanie. Informacja taka zostaje umieszczona przy wydawaniu przez nas takiej informacji.

Dokładne informacje dotyczące parametrów jakości wody w poszczególnych miastach oraz dzielnicach znajdziecie Państwo na podstronie tabele z parametrami, zawierającej kompleksowe dane na ten temat.

w górę