SpółkaHistoriaInfrastruktura wodociągowa
http://pwik.gliwice.pl//infrastruktura-wodociagowa.html

Galeria zdjęć

Archiwalne zdjęcia z budowy pierwszego wodociągu w Gliwicach Łabędach, 1941r.
Deskowanie komory przy budowie wodociągu, Gliwice 1941r.
Budowa pierwszego wodociągu w Gliwicach Łabędach, 1941r.
Ściany oporowe zabezpieczające wykop budowy wodociągu, Gliwice 1941r.
Pracownik biorący udział przy budowie pierwszego wodociągu w Gliwicach Łabędach, 1941r.
Archiwalne zdjęcia z budowy pierwszego wodociągu w Gliwicach Łabędach, 1941r.
Archiwalne zdjęcia z budowy pierwszego wodociągu w Gliwicach Łabędach, 1941r.
Plan przebiegu magistrali DN 600 pod torami kolejowymi w Gliwicach Łabędach, 1942r.
Wieża ciśnień przy ulicy Daszyńskiego w Gliwicach Ostropie
Drewniany wodociąg w ulicy Dolnych Wałów w Gliwicach, prawdopodobnie z XVII wieku, 2009r.
Drewniany wodociąg w ulicy Dolnych Wałów w Gliwicach, prawdopodobnie z XVII wieku, 2009r.
Drewniany wodociąg w ulicy Dolnych Wałów w Gliwicach, prawdopodobnie z XVII wieku, 2009r.
Otwór w drewnianej rurze wodociągowej
Drewniane rury wodociągowe z nacięciem na złączkę łączącą ze sobą rury wodociągowe z okresu XVII i XVIII wieku odkryte w centrum Gliwic
Drewniane rury wodociągowe z okresu XVII i XVIII wieku odkryte w centrum Gliwic, w ulicy Dolnych i Górnych Wałów
Drewniane rury wodociągowe z okresu XVII i XVIII wieku odkryte w centrum Gliwic, w ulicy Dolnych i Górnych Wałów
Metalowy pierścień łączący ze sobą drewniane rury wodociągowe

w górę