Aktualności2020czerwiecToaleta to nie śmietnik.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/733-toaleta-to-nie-smietnik.html

Aktualności

02 czerwca 2020

O tym, jak ważna na co dzień jest sprawnie funkcjonująca kanalizacja sanitarna w mieście, nie trzeba nikogo przekonywać. Niestety zdarzają się sytuacje, w których nieodpowiednie korzystanie z niej powoduje awarie i zatory.

Kanalizacja sanitarna to złożony układ rurociągów. Pozwala on w bezpieczny sposób odprowadzić ścieki i nieczystości z naszych domów do oczyszczalni. Skomplikowany i kosztowny proces oczyszczania ścieków pozwala chronić otaczające nas środowisko przed zanieczyszczeniami i skażeniem.

Ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej mają sami mieszkańcy. Do znacznej liczby zatorów i usterek dochodzi bowiem w wyniku wrzucania do toalet odpadów, które nie powinny się tam znaleźć. Niewłaściwie korzystanie z instalacji i urządzeń kanalizacyjnych powoduje awarie, zatory i niszczenie rur. Odpady, które znajdą się w toalecie, mogą doprowadzić do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu, a nawet ulicy. Tego typu awarie powodują duże straty materialne oraz wiążą się z niedogodnościami dla mieszkańców i środowiska naturalnego.

Czego nie powinniśmy wrzucać do toalety?

Na szczycie czarnej listy znajdują się odpady związane z higieną ręczniki papierowe, chusteczki nawilżane, pieluchy jednorazowe, waciki kosmetyczne i inne środki higieny osobistej. Ich przeznaczenie mogłoby wskazywać, że należy wrzucić je do toalety i spłukać wodą. Jednak materiały, z jakich są wykonane, nie są aż tak podatne na działanie wody i nie rozpuszczają się tak łatwo, jak chociażby papier toaletowy. Wrzucenie ich do toalety grozi zatkaniem rur i uniemożliwieniem swobodnego przepływu ścieków.

Podobnie wygląda to w przypadku patyczków kosmetycznych, służących np. do higieny uszu. Plastik, z którego są zrobione, nie rozpuszcza się w wodzie. Płynąc poprzez sieć kanalizacyjną, zbiera wokół siebie zwartą masę złożoną z innych nieczystości, stając się powodem zatorów.

Na liście odpadów niepożądanych znajdują się także odpady kuchenne - resztki jedzenia, oleje, tłuszcze. Te pierwsze – w zależności od wielkości i kształtu – mogą przyczynić się do powstawania zatorów w rurach. Ponadto zalegając w nich, sprzyjają pojawianiu się i rozmnażaniu gryzoni. Z kolei oleje oraz tłuszcze ze względu na swoją gęstość potrafią tężeć w rurach, zmniejszając tym sposobem ich średnicę i przepustowość. Wpływa to negatywnie na ryzyko powstawania zatorów oraz wymusza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

Do listy odpadów, których nie powinniśmy wrzucać do toalety, należy dopisać również lekarstwa. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni i mogą spowodować skażenie wody.

Do toalety nie należy również wrzucać materiałów budowlanych takich jak: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.

Do toalet nie należy również wlewać/wrzucać substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych.

Zakaz wyrzucania do sieci kanalizacyjnej dotyczy również odpadów i ścieków z hodowli zwierząt. Kanalizacja to także nie miejsce na części stałe, nie rozpuszczalne w wodzie takie jak: gumowe rękawice, włosy, torebki foliowe, korki, butelki i zabawki.

Stosowanie się do powyższych zaleceń z całą pewnością pozwoli uniknąć kłopotliwych i brzydko pachnących awarii, pomoże zadbać o środowisko.

 

w górę