Aktualności2020czerwiecObsługa Klientów.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/707-obsluga-klientow.html

Aktualności

02 czerwca 2020

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Spółki wprowadził zasady w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Ze względów bezpieczeństwa od 23 marca 2020 r. Biuro Obsługi Klienta przy ul. Rybnickiej 47 będzie nieczynne do odwołania.


Nie będzie możliwości załatwiania spraw osobiście, dlatego prosimy o korzystanie z drogi korespondencji telefonicznej, elektronicznej, pocztowej.

Zapraszamy Państwa do kontaktu:  

Biuro Obsługi Klienta
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice
tel. 32 338 71 71
fax. 32 232 31 35
e-mail bok@pwik.gliwice.pl

Internetowe Biuro Obsługi Klienta (eBOK)
https://ebok.pwik.gliwice.pl/

Centrala Telefoniczna
tel. 32 232 17 06 

Pogotowie Wodociągowo-kanalizacyjne
Awarie | bezpłatny telefon alarmowy 994 (czynne 24h/7)
Pogotowie | dyspozytor
tel. 32 338 71 50 (czynne 24h/7)

Dział Umów | zawieranie umów
tel. 32 338 71 77
tel. 32 338 71 88

Dział Sprzedaży | odczyt licznika i wystawianie faktur
tel. 32 338 71 12
tel. 32 232 21 21

Dział Windykacji | sprawdzanie płatności i zaległości
tel. 32 338 71 11

Dział Techniczny | uzgodnienia techniczne
tel. 32 338 71 40 - sprawy techniczne
tel. 32 338 71 16 - sprawy terenowo-prawne
tel. 32 338 71 86 - sprawy projektowe

Dział Ochrony Środowiska
tel. 32 338 71 38

Pragniemy poinformować, że Akredytowane Laboratorium Wody PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach wstrzymało wykonywanie badań wody i ścieków dla klientów zewnętrznych. W okresie zagrożenia epidemicznego, priorytetem są wyłącznie badania związane z zabezpieczeniem nieprzerwanego nadzoru nad jakością wody dostarczanej mieszkańcom Miasta Gliwice, Pyskowice oraz gmin Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice.

Do niezbędnego minimum ograniczone zostały również planowe prace remontowe infrastruktury technicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ewentualne przerwy w dostawie wody są krótkotrwałe i związane wyłącznie z usuwaniem awarii oraz z podłączaniem do sieci nowych nieruchomości. Informacje o planowanych przerwach w dostawach wody i awariach publikowane są na bieżąco na stronie internetowej oraz dostępne są poprzez nową usługę powiadamiania sms o przerwach w dostawach wody dostępną po uprzedniej rejestracji pod adresem: rejestracja.pwik.gliwice.pl

Pragniemy poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków. 

 

w górę