Aktualności2020styczeńMobilna mapa GIS.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/698-mobilna-mapa-gis.html

Aktualności

21 stycznia 2020

Od wielu już lat w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach tworzona jest mapa cyfrowa sieci wodno- kanalizacyjnej połączona między innymi z systemami informatycznymi działającymi w przedsiębiorstwie. Od kilku tygodni, pracownicy PWiK wykonujący prace w terenie, mają do niej dostęp mobilny. To oznacza, że dzięki tabletom możliwy jest natychmiastowy wgląd – w czasie rzeczywistym – do wielu potrzebnych informacji, ponieważ na mapę wprowadzona jest m.in.:
• sieć i armatura wodno - kanalizacyjna
• uzbrojenie inne – sieci elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne i inne
• dane administracyjne – adresy, budynki, ulice, działki, rzeki • ortofotomapa – zdjęcia lotnicze wysokiej rozdzielczości
• dane o odbiorcach 

Mapa z siecią wod-kan.

Ortofotomapa

Mapę można dowolnie konfigurować oraz wyświetlać obiekty, które są w danej chwili najbardziej istotne dla użytkownika, można również wyświetlać informację o obiektach takich jak średnica i materiał przewodu wodociągowego. Pracownicy przebywający w terenie poprzez aplikację mogą mieć wgląd do całego zasobu danych, które znajdują się w przedsiębiorstwie, dzięki czemu na bieżąco mogą uzyskiwać wszystkie konieczne informacje.

Informacja o sieci wodociągowej

w górę