Aktualności2020wrzesieńBezpłatne powiadomienia sms o przerwach w dostawach wody.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/696-bezplatne-powiadomienia-sms-o-przerwach-w-dostawach-wody.html

Aktualności

02 września 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach uruchamia bezpłatną usługę umożliwiającą błyskawiczne przekazywanie powiadomień sms informujących o przerwach w dostawie wody czy awariach. Działanie to ma umożliwić jeszcze lepszy dostęp do bieżących informacji o sytuacji i zdarzeniach na sieci wodociągowej. Oferta adresowana jest do wszystkich klientów przedsiębiorstwa. Mogą z niej korzystać nie tylko osoby posiadające umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, ale również mieszkańcy budynków wielolokalowych administrowanych np. przez wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie.

Aby aktywować usługę należy dokonać rejestracji pod adresem: rejestracja.pwik.gliwice.pl wybierając opcję „Włączenie usługi powiadomień” oraz podając nazwę ulicy, numer budynku oraz numer telefonu komórkowego.
Regulamin świadczenia usługi wraz z Klauzulą Informacyjną dostępny w panelu rejestracyjnym. 

Informacje o przerwach w dostawie wody, awariach sieci wodociągowej oraz planowanym czasie zakończenia prac usuwania zdarzenia w rejonie ulicy wskazanej przez klienta będą wysyłane pod numer telefonu wskazany w systemie rejestracyjnym na urządzenie umożliwiające odbieranie wiadomości tekstowych SMS, aktywne u polskiego operatora sieci komórkowej. Usługa jest bezpłatna, ewentualne koszty mogą wynikać z indywidualnych umów klientów z operatorem sieci. Wiadomości przesyłane są siedem dni w tygodniu, adekwatnie do występujących zdarzeń. 

REGULAMIN

w górę