Aktualności2019październikInnowacyjne technologie w Gliwicach.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/676-innowacyjne-technologie-w-gliwicach.html

Aktualności

24 października 2019

W Gliwicach zakończono renowację wodociągu DN200 przy ul. Kozielskiej. Po raz pierwszy, podczas prac zastosowano innowacyjną technologię rękawa szklanego, utwardzanego promieniami UV-„SAERTEX LINER H2O” opracowaną przez Firmę P.P.H.U. AKWA Sp.j. To pionierska na skalę światową technologia do bezwykopowego remontu instalcji wody pitnej - higieniczna, wytrzymała, przyjazna dla środowiska. Na czym polega ta metoda?

fot. P.P.H.U AKWA Sp. j.

Podstawowym elementem zestawu jest rękaw elastyczny wykonany z włókna szklanego, nasycony żywicą poliestrową bezstyrenową, zaopatrzony po stronie wewnętrznej w wykładzinę z folii PE. Renowacja rurociągu polegała na utworzeniu na jego wewnętrznej powierzchni wykładziny z rozciągniętego rękawa, dopasowanego do kształtu naprawianej rury. Utwardzona wykładzina pełniła rolę nowego rurociągu.

Instalacja takiego rękawa jest wykonywana ze studni dostępnych na rurociągu lub z wykopów startowych. Przed instalacją rurociąg zostaje dokładnie oczyszczony metodą hydrodynamiczną lub mechaniczną oraz poddany inspekcji kamerą TV. Po wykonaniu inspekcji do rurociągu wprowadzono  odpowiedniej szerokości folię poślizgową z PVC dla zapewnienia poślizgu podczas instalacji rękawa. 

Następnie wprowadzana została linka stalowa, do której zaczepia się zakończony specjalną końcówką jeden koniec rękawa. Przy pomocy przeciągarki rękaw w stanie spłaszczonym (nie przylegającym do obwodu przewodu) wprowadzany jest na całą długość naprawianego odcinka. Po odczepieniu linki, do obydwu końców rękawa przyłącza się przewody technologiczne. Z jednej strony przewód połączony z urządzeniem sterującym, doprowadzającym sprężone powietrze i urządzenie UV.

Po zakończeniu tych przygotowań rękaw napełnia się sprężonym powietrzem, aż do osiągnięcia określonego ciśnienia (ok. 0,5 do 0,9 bar). Rękaw, ściśle przylegając do ścianek rurociągu tworzy wykładzinę wewnętrzną. W celu utwardzenia wykładziny przepuszcza się przez tak wyłożony rurociąg łańcuch lamp UV sterowanych z panelu kontrolnego. Podczas przejazdu łańcucha UV rękaw zostaje utwardzony (szybkość przejazdu łańcucha świetlnego to ok. 120 cm/min) Po odłączeniu przewodów technologicznych otwiera się końce utwardzonej wykładziny, obcina się wystające końce równo z przewodem, fazuje i zabezpiecza manszetami uszczelniającymi.

Po wykonaniu badań kontrolnych (próba szczelności i ocena stanu powierzchni wewnętrznej rurociągu za pomocą kamery TV), rurociąg jest gotowy do eksploatacji.

Materiał powstał dzięki uprzejmości Firmy P.P.H.U AKWA Sp.j.

w górę