Aktualności2019siepieńAkredytacja dla Laboratorium - rozszerzenie i uaktualnienie.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/655-akredytacja-dla-laboratorium-rozszerzenie-i-uaktualnienie.html

Aktualności

20 sierpnia 2019

Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie przeprowadziło kolejny, trzynasty już audyt w naszym Laboratorium. Trwająca kilka dni ocena została zakończona sukcesem. Decyzją PCA utrzymano oraz rozszerzono dotychczasowy Zakres Akredytacji dla laboratorium Spółki o numerze AB 814. Uzyskany Certyfikat Akredytacji będzie obowiązywał przez kolejne cztery lata.

Odnawiając certyfikat akredytacji dla Laboratorium PWiK w Gliwicach podkreślono jego mocne strony jak - doświadczenie i wysokie kompetencje personelu oraz wysokiej jakości sprzęt do badania parametrów jakości. Niezbędny na profesjonalnym rynku laboratoriów certyfikat akredytacji świadczy o tym, że wyniki badań są wiarygodne a wykonywane analizy gwarantują klientom wysoką jakość, rzetelność wyników i terminowość. Zakres akredytacji obejmuje pobieranie próbek do badania ścieków, osadów ściekowych, odpadów i wody różnego pochodzenia w pełnym zakresie właściwości chemicznych, mikrobiologicznych, fizycznych.

Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach mieści się przy ul. Edisona 16 na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Działają tu cztery pracownie: badań mikrobiologicznych, pracownia parazytologii osadów, analiz instrumentalnych oraz analiz klasycznych. Laboratorium posiada m.in.: spektrometr ICP-OES, chromatograf jonowy, chromatograf gazowy, spektrometr AAS urządzenia pozwalają na dokładniejsze i szybsze wykonywanie analiz. Pełny zakres parametrów znajduje się na naszej stronie internetowej www.pwik.gliwice.pl

Laboratorium PWiK dostępne jest dla naszych Klientów, jak i wszystkich osób oraz instytucji, którzy chcą wykonać badania m. in. wody z własnych ujęć, ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni, itp. Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałaku do piątku w godzinach 7.00 – 13.00 pod adresem ul. Edisona 16, tel. 32 401 14 40 wew. 1.

w górę