Aktualności2019kwiecieńNasi eksperci na konferencji branżowej Awarie Monitoring Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/609-nasi-eksperci-na-konferencji-branzowej-awarie-monitoring-budowa-i-modernizacja-sieci-wod-kan.html

Aktualności

08 kwietnia 2019

Dr inż. Ewelina Kilian-Błażejewska oraz Krzysztof Wilczak poprowadzą jeden z paneli tematycznych pt. Eksploatacja sieci wodociągowej w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw do odbiorców podczas X Konferencji Awarie Monitoring Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN organizowanej 9 i 10 kwietnia br. w Wiśle.

Wdrażanie planów bezpieczeństwa dostaw wody do odbiorców w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, wymaga przeprowadzenia identyfikacji potencjalnych zagrożeń, ich monitorowania oraz opracowania metod postępowania w sytuacjach normalnej pracy i w sytuacjach kryzysowych.

Jednym z potencjalnych zagrożeń jest awaria rurociągu, na którą składa się szereg dodatkowych czynników, które wymagają uwagi i przyjęcia odpowiednich zasad postępowania. Problem stanowi zarówno sam wypływ wody z przewodu, ponieważ w pewnych sytuacjach może wystąpić zassanie otaczającego rurociąg środowiska wskutek wywołanego podciśnienia w wodociągu (gruntu, wody i znajdujących się w nich mikroorganizmów) do przewodu. Dodatkowo, sama procedura usuwania awarii wymaga odpowiedniej dbałości o jakość i higienę wykonywanych prac. Koniecznym jest przeprowadzanie dezynfekcji wymienianej armatury oraz wymienianych w ramach prac awaryjnych odcinków przewodów. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostaw, w przypadku wykonywanych prac awaryjnych samo płukanie sieci może okazać się czynnością niewystarczającą. Niejednokrotnie, przeprowadzenie badań jakości wody wiązałoby się z koniecznością przerw w dostawie wody do odbiorów trwających nawet 72h.

Czy podejmowane w ten sposób ryzyko przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, wynikające z braku wykonywania odpowiednich badań, jest akceptowalne?
Liczba codziennie przeprowadzanych na sieci prac konserwacyjnych i awaryjnych wskazuje na konieczność zadbania o odpowiednią higienę robót m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej czystości montowanych elementów sieci. Dezynfekcję przewodów sieci wodociągowej przeprowadza się najczęściej za pomocą związków chloru (podchloryn sodu), gdzie problemów może przysparzać wyznaczenie dawki chloru szczególnie w sytuacji, gdy chlorowanie odbywa się na pracującym przewodzie. Dodatkowo coraz częściej używane są przewoźne lampy uv lub ozon. W przypadku nowych inwestycji istotnym jest zwrócenie uwagi na odpowiednie zabezpieczenie składowanych na placu budowy przewodów wodociągowych, jak również przewodów już ułożonych w wykopie. Pozwoli to uniknąć obecności w nowo wybudowanych przewodach ciał obcych, które niejednokrotnie mogą mieć wpływ na jakość wody.

Standardem powinno być płukanie końcówek sieci wodociągowej. Jak często należy jednak płukać sieć, a jak często się to robi? Jak długo powinno trwać płukanie i z jaką wydajnością? W tej kwestii znaczenie odgrywa zarówno średnica przewodu, jak i jego długość. W tej sytuacji przydatnym mogą okazać się testy pozwalające sprawdzić ogólny wpływ wszystkich zawartych w wodzie składników na organizm. Wprowadzenie odpowiednio wypracowanych postępowań związanych z eksploatacją sieci wodociągowej, niejednokrotnie pomijalnych/nieanalizowanych podczas codziennej pracy, pozwoli na zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dostaw wody do odbiorców oraz spowoduje, że opracowywane w dużo większej skali procedury zarządzania ryzykiem będą uwzględniały rzeczywisty wpływ występujących zagrożeń. 
źródło: materiały PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, kierunekwodkan.pl

w górę