Aktualności2019kwiecieńPremiera filmu "Woda dla Wszystkich"
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/608-premiera-filmu-woda-dla-wszystkich.html

Aktualności

03 kwietnia 2019

W przyrodzie nic nie ginie. Zasada ta dotyczy także wody. Heraklit z Efezu twierdził, że jedyną stałą rzeczą na tym świecie jest zmienność. Myśl ta oddaje w pełni charakter procesów, które związane są z ciągłym obiegiem wody w przyrodzie.

Cały proces można podzielić na trzy wyraźne etapy. Pierwszy wiąże się z parowaniem wód powierzchniowych. To para wodna, niewidzialna i gazowa postać wody, zajmuje w naszej atmosferze najwięcej miejsca. Tworzy wokół Ziemi swoistą powłokę, która utrzymuje na jej powierzchni w miarę stałą temperaturę. W coraz to wyższych warstwach atmosfery para wodna zamienia się w lód, by potem pod wpływem temperatury zmienić stan na ciekły. W takiej postaci woda opada znowu na Ziemię w postaci deszczu. W tym momencie cały obieg zatacza koło.

Ten proces stanowił kanwę filmu pt. „Woda dla wszystkich”, który został stworzony przez dzieci podczas warsztatów animacji filmowej w ramach obchodów Światowych Dni Wody. Prace nad filmem postępowały bardzo szybko. Młodzi warsztatowicze najpierw poznali tajniki filmu animowanego, nauczyli się tworzyć scenariusz, a właściwie stworzyli scenorys, by według niego rozpocząć przygotowywanie scen. Scenografia i bohaterowie nabrali plastycznego wyrazu za sprawą różnorodnych materiałów plastycznych. Premiera filmu odbyła się na ekranie Studyjnego Kina Amok w Gliwicach 22 marca 2019 r.

Film "Woda dla Wszystkich"

w górę