Aktualności2019marzecWoda dla Wszystkich
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/593-woda-dla-wszystkich.html

Aktualności

03 marca 2019

Światowy Dzień Wody został ustanowiony w 1992 r. po konferencji w Rio de Janerio, decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 2015 roku roku Światowy Dzień Wody rozpoczął Międzynarodową Dekadę – Woda dla wszystkich. Ideą obchodów Światowego Dnia Wody jest uświadomienie społeczeństwom krajów członkowskich ONZ problemów związanych z brakiem dostępu do wody pitnej oraz wpływu wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku 22 marca. Regularne dostawy wody pitnej są jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, a podczas kryzysów humanitarnych stają się warunkiem przeżycia. Woda ma także zasadnicze znaczenie dla zdrowia (bezpośrednio i pośrednio poprzez higienę) oraz bezpieczeństwo żywności. W wielu miejscach na świecie niedostatek wody jest stałym problemem. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pojawia się on niespodziewanie. Należą do nich klęski żywiołowe i konflikty zbrojne, kryzys humanitarny, przymusowe przesiedlenia. Ofiary powodzi, trzęsień ziemi oraz wojen z dnia na dzień stają w obliczu zagrożenia własnej egzystencji. Tymczasem światowe zasoby słodkiej wody kurczą się.

Według szacunków UNICEF w 2050 r. nawet 7 miliardów ludzi w 60 krajach może cierpieć z powodu niedostatku wody pitnej. Podstawową przyczyną tego zjawiska jest globalne ocieplenie. Przewiduje się, że wzrost średnich temperatur o jedynie 4° Celsjusza może jeszcze w tym wieku doprowadzić do zniknięcia lodowców, stanowiących 70% zasobów wody pitnej. Od 1960 r. ich powierzchnia zmniejszyła się już o 4 tysiące kilometrów kwadratowych, a tempo ich topnienia rośnie coraz szybciej. Kryzys wodny nie jest zmartwieniem wybranych społeczności. Powódź, susza, ubóstwo mogą dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Świadomie lub nie, wszyscy przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej. Tylko połączone wysiłki wszystkich społeczeństw, rządów i instytucji mogą zapobiec pogłębianiu tego kryzysu.

W 2019 roku Światowe Dni Wody obchodzone będą w myśl Agendy 2030 – Woda dla wszystkich, hasło które oznacza, że wszyscy ludzie na świecie mają prawo do czystej wody pitnej, szczególnie osoby starsze, niepełnosprawne, zmarginalizowane czy ubogie.

 

w górę