Aktualności2019styczeńInstalacje wod-kan w niskich temperaturach.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/574-instalacje-wod-kan-w-niskich-temperaturach.html

Aktualności

03 stycznia 2019

O zabezpieczenia urządzeń wodociągowych w należytym stanie, zgodnie z przepisami, muszą zadbać właściciele nieruchomości i administratorzy budynków. Wodomierze należy chronić przed minusowymi temperaturami przypomina Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. 

Co można zrobić?

Oto kilka ważnych wskazówek, które pozwolą uniknąć strat materialnych powstałych w wyniku awarii zamarznięcia przyłącza wodociągowego w pomieszczeniach.

Gdy temperatura powietrza spada poniżej zera należy:
- zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi,
- ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu za pomocą izolacji typu: wełna mineralna, styropian, otulina z poliuretanu,
- podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny,
- temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym nie powinna być niższa niż +4°C.
- w przypadku posiadania systemów nawadniania zieleni, należy zwrócić uwagę na odwodnienie instalacji oraz zachowanie sprawności elementów typu zraszacze, złączki itp.

Niesprawność urządzeń może doprowadzić do niekontrolowanego wycieku wody, strat materialnych oraz znacznych kosztów za dostarczoną wodę.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza przez mróz i związanej z tym konieczności jego wymiany należy skontaktować się ze służbami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.

Biuro Gospodarki Wodomierzowej
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
tel. 32 338-71-70

Dyspozytor pogotowia wodno-kanalizacyjnego - czynne całą dobę.
Numer alarmowy 994 lub tel. 32 338 71 50, 32 231 49 82

Biuro Obsługi Klienta
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
w środy od 7.00 do 17.00
tel. 32 338 71 71

w górę