Aktualności2018listopadNagroda główna Eko Firma dla PWiK Sp. z o.o. w konkursie „Lider Społecznej Odpowiedzialności"
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/570-nagroda-glowna-eko-firma-dla-pwik-sp-z-oo-w-konkursie-lider-spolecznej-odpowiedzialnosci.html

Aktualności

02 listopada 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zostało uhonorowane kolejną znaczącą nagrodą. Podczas uroczystej gali Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności, które odbyło się 26 października br. w Katowicach pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, wręczono nagrody dla najprężniej działających firm. Przedsiębiorstwo otrzymało tytuł „Lidera Społecznej Odpowiedzialności” w kategorii Eko Firma. Statuetkę odebrała Pani dr Katarzyna Jachymska - Członek Zarządu.

Kapituła wysoko oceniła działania Spółki uwzględniające interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy - klientami, pracownikami, społecznością lokalną. Konkurs jest częścią ogólnopolskiego programu prowadzonego przez Redakcję Forum Biznesu, który ma za zadanie upowszechnienie zasad Odpowiedzialnego Biznesu oraz wskazanie Liderów w zakresie realizacji założeń CSR.
Nagroda w konkursie „Lider Społecznej Odpowiedzialności” to kolejne wyróżnienie świadczące o sile i pozycji PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia.

Galeria zdjęć

Gala_wręczenie nagrody

w górę