Aktualności2018październikPWiK Sp. z o.o. w Gliwicach w gronie laureatów konkursu Państwowej Inspekcji Pracy.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/568-pwik-sp-z-oo-w-gliwicach-w-gronie-laureatow-konkursu-panstwowej-inspekcji-pracy.html

Aktualności

18 października 2018

17 października br. w Katowicach odbyło się podsumowanie etapu regionalnego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas uroczystej Gali, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zostało uhonorowane tytułem „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" zajmując II Miejsce w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników. Nagrodę odebrała Pani Iwona Lukowicz-Fojt Wiceprezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. 

W uroczystości wzięli udział między innymi: parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. 

Założeniem konkursu było promowanie pracodawców organizujących pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach rekomendowane zostało do konkursu przez Organizatora – Państwową Inspekcje Pracy, która doceniła działania Spółki w zakresie obszarów priorytetowych jak: troska o środowisko naturalne oraz poszanowanie zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy na każdym etapie działalności, zarówno wśród pracowników, jak i podwykonawców. Kryteriami oceny były dokonania, głównie w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz stan wypadkowości firmy. Jakość i merytoryka dokumentacji konkursowej zawierającej m.in. prezentację dokonań firmy w kontekście szeroko rozumianych przepisów prawa pracy, rozwiązań systemowych w obszarze BHP oraz dodatkowych elementów takich jak: popularyzacja wiedzy z zakresu BHP czy ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy. Przedsiębiorcy byli oceniani w trzech kategoriach ze względu na wielkość zatrudnienia.

Zdobyta nagroda jest dowodem, że podejmowane przez Przedsiębiorstwo dotychczasowe działania, zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa, jak i innowacyjności w obrębie organizacji pracy przynoszą efekty i są zauważalne przez instytucje nadzorujące.

Galeria zdjęć

Pani Iwona Lukowicz-Fojt Wiceprezes Zarządu - wręczenie nagrody.
Statuetka "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".
Laureaci konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".

w górę