Aktualności2018czerwiecOFERTA PRACY – Mistrz ds. wykonawstwa i eksploatacji sieci wodociągowej
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/524-oferta-pracy-mistrz-ds-wykonawstwa-i-eksploatacji-sieci-wodociagowej.html

Aktualności

04 czerwca 2018

OFERTA PRACY – Mistrz ds. wykonawstwa i eksploatacji sieci wodociągowej.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku: Mistrz ds. wykonawstwa i eksploatacji sieci wodociągowej.

Zakres zadań:

organizowanie, kierowanie, nadzór i rozliczanie prowadzonych robót wodociągowych, 
prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi,  inwestycyjnymi, remontowymi i awaryjnymi realizowanymi  na  sieci wodociągowej,
prowadzenie działań minimalizujących straty wody na sieci wodociągowej,
pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
planowanie i koordynacja realizowanych prac oraz prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie sieci wodociągowej,
weryfikacja dokumentacji technicznej w zakresie sieci wodociągowej, w tym kosztorysów ofertowych, inwestorskich i powykonawczych,
uczestnictwo w odbiorach robót,
sporządzanie protokołów odbioru,
rozliczanie robót,
przeprowadzanie konsultacji technicznych w zakresie możliwości podłączenia do sieci wodociągowej,
organizacja i nadzór nad wykonawstwem powierzonej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, założonymi technologiami, harmonogramem, umowami, specyfikacją techniczną i projektami,
tworzenie harmonogramów prac,
udział w przygotowywaniu dokumentów przetargowych do postepowań prowadzonych przez przedsiębiorstwo.
 
 
Wymagania:
 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
bardzo dobra znajomość branży wodociągowej oraz technologii dezynfekcji i uzdatniania wody,
co najmniej trzyletnie doświadczenie w nadzorowaniu budowy, remontu lub przebudowy sieci wodociągowej (doświadczenie na stanowisku mistrza sieci wodociągowej będzie dodatkowym atutem),
prawo jazdy kategorii B,
obsługa komputera, w tym programów: Word, Excel, PowerPoint,
komunikatywność, sumienność i zaangażowanie w pracę,
umiejętność kierowania zespołem, umiejętność pracy w zespole i  pod presją czasu,
umiejętność analitycznego myślenia i innowacyjność,
dyspozycyjność (możliwe wykonywanie obowiązków poza godzinami pracy),
bardzo dobra organizacja pracy,
znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
znajomość ustawy Prawo Wodne,
znajomość ustawy Prawo Budowlane i PZP,
umiejętność czytania dokumentacji technicznej w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych, 
 
Mile widziane dodatkowe kwalifikacje:
 
umiejętność modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej (np. program Epanet),
znajomość zagadnień związanych z ujęciami wód głębinowych – studnie głębinowe,
umiejętność kosztorysowania robót budowlanych branży sanitarnej w programach komputerowych (np. NORMA, ZUZIA,RODOS, FORTE),
obsługa programu AutoCAD.
 
Oferujemy:
 
pracę w stabilnej firmie;
atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i zaangażowania,
pracę na terenie obsługiwanym przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, czyli Gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Rudziniec, Zbrosławice,
możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w terminie do 30 czerwca 2018 r na adres: PWiK Sp. z o.o. ul.Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
lub na adres e-mailowy – biuro@pwik.gliwice.pl z dopiskiem:                 Konkurs – Mistrz ds. wykonawstwa i eksploatacji sieci wodociągowej.
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez PWiK  Sp z o. o w Gliwicach (zgodnie z Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie  Danych Osobowych ; tekst jednolity Dz.U 2016r. poz. 922)”.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 

 

w górę