Aktualności2018majPiękne oblicze Willi Neumanna
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/510-piekne-oblicze-willi-neumanna.html

Aktualności

14 maja 2018

Najpiekniejszym gestem na jaki może zdobyć się człowiek wobec przeszłości jest przywracanie jej dawnego czaru. Gliwicka Willa Neumanna jest nie tylko jedną z brył architektonicznych miasta, lecz nade wszystko stała się niemym świadkiem historii, symbolem, dla którego wartość pamięci staje się tożsama z wartością tego, co na jej fundamentach powstaje współcześnie. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach podejmując się rewitalizacji obiektu, przywróciło mu utracone piękno, jednocześnie przekształcając w obiekt publiczny. Na tym polega mądrość twórczego myślenia o unikatowej architekturze, aby ocalając formę bryły, uwspółcześniać jej funkcje, jednocześnie udostępniając mieszkańcom. Rewitalizując Willę Artura Naumanna, przyczyniono się do przetrwania ważanego elementu miejskiego pejzażu, dzięki czemu, będzie zachwycać kolejne pokolenia. 

Dziś zachwyca skąpana w pięknych kwiatach azalii i delikanych promieniach majowego słońca. 

w górę