Aktualności2018marzecOdpowiedź w naturze.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/487-odpowiedz-w-naturze.html

Aktualności

06 marca 2018

Natura i woda, zrównoważony rozwój to tematy tegorocznych obchdów Światowych Dni Wody. Święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych, co roku obchodzone jest pod innym hasłem, mającym zwracać uwagę na konkretny aspekt znaczenia wody dla Ziemi, ochrony jej zasobów, czy też problemów związanych z jej niedoborem. 

Hasło na 2018 rok to "Natura dla wody". Jak należy je rozpatrywać ? Odpowiedź jest w gruncie rzeczy prosta. Bez wody nie jest możliwy nasz rozwój w praktycznie żadnym zakresie. Woda to zdrowie i higienia, bez niej niemożliwa jest produkcja żywności, działalność przemysłowa, czy nawet urbanizacja. Jest na szeroką skalę wykorzystywana w produkcji energii. A co najważniejsze, jest sercem każdego ekosystemu na Ziemi, bez niej życie byłoby niemożliwe. Cytując UN-Water (wewnętrzn strukturę ONZ zajmującą się wodą): 22 marca jest dniem "(...) ustanowionym po to, by sławić wodę. Ten dzień jest po to, by zmienić sytuację tych członków światowej populacji, którzy cierpią z powodu problemów związanych z wodą. To dzień na zastanowienie się, jak będziemy zarządzać zasobami wodnymi w przyszłości".

Tegoroczny temat zmusza do refleksji, w jaki sposób możemy wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia wyzwań związanych z wodą w XXI wieku. Szkody w środowisku, wraz ze zmianami klimatycznymi, napędzają kryzysy związane z wodą, które obserwujemy na całym świecie. Powodzie, susze i zanieczyszczenie wody pogłębia degradowana roślinność, gleba, rzeki i jeziora. Kiedy zaniedbujemy nasze ekosystemy, utrudniamy dostęp każdemu do wody potrzebnej do życia i rozwoju. Rozwiązania oparte na przyrodzie pomagają rozwikłać wiele z tych problemów. Musimy robić o wiele więcej dzięki "zielonej" infrastrukturze i harmonizować ją z "szarą" wszędzie tam, gdzie to możliwe. Sadzenie nowych lasów, ponowne łączenie rzek z obszarami zalewowymi i przywracanie terenów podmokłych, zrównoważy obieg wody ma wpływ na poprawę jakości ludzkiego zdrowia i źródeł utrzymania.

w górę